På varje kurshemsida hittar du kursplan, schema, kurslitteratur och kontaktpersoner för kursen. Kurshemsidorna gäller till och med vårterminen 2020.

Från och med höstterminen 2020 hittar du motsvarande kursinformation via Stockholms universitets digitala kurskatalog.

Barn- och ungdomsvetenskap

Kurser på grundnivå

Kurser på avancerad nivå

_________________________________________________

Barnkultur

_____________________________________________________

Fritidshemspedagogik

Kurser på grundnivå

Kurser på avancerad nivå

____________________________________________________

Förskoledidaktik

Kurser på grundnivå

Kurser på avancerad nivå