Välkommen att söka våra kurser på forskarnivå! Mer information om innehåll och anmälan finns på respektive kurshemsida.

 

Vårterminskurser

Höstterminskurser

 

Institutionsövergripande kurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kurserna kan sökas av forskarstuderande vid fakulteten oavsett institutionstillhörighet.
Institutionsöverskridande kurser inom utbildning på forksarnivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.