Kursen ges: Höstterminen på heltid (100 %)
Kursperiod: B
Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå.

Kursen behandlar aktuell forskning om yngre barns utveckling och lärande med relevans för förskolan och hur vetenskapliga metoder kan bidra till en förskolepraktik som främjar barns utveckling och lärande. Syftet är att ge en grundläggande orientering inom det tvärvetenskapliga fältet utvecklingsvetenskap/ Developmental Science, dess betydelse för ämnet förskoledidaktik och tillämpning i förskolans kontext.

Kursen tar sin utgångspunkt i ett relationellt utvecklingssystemperspektiv vilket innebär att all förändring förstås inom ramen för komplexa system där många faktorer samverkar och påverkar villkoren för varje barns utveckling och lärande. Kursen behandlar grundläggande kunskapsteoretiska antaganden samt områdesspecifika teorier om barns utveckling och lärande. I kursen fokuseras forskningsmetoder som används för att förstå, förklara och optimera barns utveckling och lärande.

Intresseanmälan

Skicka din ansökan med mejl till forskningshandläggare My Bodell. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg kontakta kursansvarig lärare Sofia Frankenberg: sofia.frankenberg@buv.su.se

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

Kursanvisningar HT20

Kursplan UB30043 (112 Kb)

Kurslitteratur UB30043 (83 Kb)

Kursbeskrivning UB30043 (285 Kb)

Schema UB30043 (25 Kb)