Kursen ges höstterminen -21 på heltid under period A

Kursen ges vid behov för doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. När kursen ges kan även doktorander vid andra lärosäten ges möjlighet att läsa kursen.

Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå.
Kursspråk: Svenska

Syftet med kursen är att få kunskap om och metodologiskt lära sig praktisera olika postperspektiv inom ramen för utbildnings och barn och ungdomsvetenskaps forskning. Innehållet inbegriper kunskap om hur posthumanistisk och feministisk, affirmativ kritisk forskning förhåller sig till och gör ett tillägg till andra samhällsvetenskapliga forskingsperspektiv inom utbildningsforskningen (inklusive förskoledidaktik) och i barn och ungdomsvetenskap.

Undervisningen sker i föreläsningsform, praktiska experimentella övningar, samt skriftliga och muntliga framställningar.

Intresseanmälan

Skicka din anmälan med mejl till forskningshandläggare My Bodell my.bodell@buv.su.se. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg, kontakta kursansvarig Hillevi Lenz Taguchi: hillevi.lenz-taguchi@buv.su.se

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

 

Kursanvisningar

Kursplan UB30037 (231 Kb)