Kurshemsidor forskarutbildningskurser

Narrativ analys - berättande om och av barn och unga, 7,5 hp

Kurskod: UB30018. Kurs på forskarnivå. Kursen ges även på avancerad nivå inom ramen för Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

Kursen ges: Vårterminen på heltid (100 %)
Kursperiod: B
Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå.

Att berätta om sitt jag, sin biografi och sin situation sker överallt i samhället: i skolan, i bloggar, i ansökningar riktade mot arbetsgivare, osv. Mycket tyder på att detta berättande har blivit en allt viktigare sak för medborgare att förhålla sig till. Kursen behandlar självpresentationer i olika kontexter, men också hur karakteristiker av andra byggs upp, som i administrativa berättelser om medborgare i välfärdsinstitutioner. Till detta behandlas organisatoriskt berättande, från företag, politik, myndigheter och föreningar. Kursen tar sitt metodologiska avstamp i den breda forskningstraditionen kring Narrativ analys och arbetar tillämpningsmässigt brett i olika samhällskontexter, men med fokus på barn och barndom. Vid sidan av gemensam litteratur och sammanhållande teman rymmer kursen flera moment där konkreta empiriska material analyseras av deltagarna, både i grupp och enskilt.

Intresseanmälan

Skicka din ansökan med mejl till forskningshandläggare My Bodell. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg kontakta kursansvarig lärare Rickard Jonsson: rickard.jonsson@buv.su.se

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

Kursanvisningar VT21

Kursplan (29 Kb)

Kurslitteratur (345 Kb)

Kursbeskrivning (127 Kb)

Schema

Kursanvisningar VT20

Kursplan (29 Kb)

Kurslitteratur (345 Kb)

Kursbeskrivning (155 Kb)

Schema

 

 

 

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Öppettider för institutionens lokaler

Institutionens lokaler vid Svante Arrhenius väg 21 A är nu öppna för studenter som har schemalagd campusundervisning. Mer information om vad som gäller vid campusförlagd undervisning hittar du på din kurs Athenasida.

Övriga som vill besöka institutionen är välkomna att kontakta oss via mejl eller telefon.

 

Terminstider

VT21: 18 januari - 5 juni
HT21: 30 augusti - 16 januari

Se även periodindelning av terminer

Studentrådet vid BUV

Logga för Studentrådet BUV
Linus Nilsson

Studenter berättar

Möt våra studenter i intervjuer och filmer: Programmen för Förskollärare, Grundskollärare med inriktning mot arbete i fritidshem och Masterstudenter.