Kursen ges: Höstterminen på heltid (100 %)
Kursperiod: B
Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå.

Kursen introducerar teori kring barn och unga samt barn- och ungdom, med ett fokus på tvärvetenskapliga studier. Betoning ligger på historisk teoribildning inom samhällsvetenskap och kulturstudier. Kursens primära fokus ligger på centrala teoretiska diskussioner i fälten utifrån olika omdebatterade begrepp. Utveckling, socialisation, ålder, generation, aktörskap, motstånd, transition, subkultur och post-subkultur är begrepp som särskilt uppmärksammas.

Intresseanmälan

Skicka din anmälan med mejl till forskningshandläggare My Bodell. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg kontakta kursansvarig Lucas Gottzén: lucas.gottzen@buv.su.se

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

Kursanvisningar HT20

Kursplan UB30039 (90 Kb)

Kurslitteratur UB30039 (93 Kb)

Kursbeskrivning UB30039 (236 Kb)

Schema UB30039 (38 Kb)