Kursen ges: Höstterminen på heltid (100 %)
Kursperiod: A
Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå.

Kursen introducerar forskning och teori kring barn och unga, med ett fokus på tvärvetenskapliga studier. Den presenterar den historiska och samtida utvecklingen av dominerande forskningsfält inom barn- och barndomsforskning inom framför allt samhällsvetenskap och kulturstudier, med särskild betoning på den ”nya" barndomssociologin. Den ger också en översikt av ungdomsforskningens historia och samtid, i synnerhet forskning om transition och ungdomskultur.

Intresseanmälan

Skicka din anmälan med mejl till forskningshandläggare My Bodell my.bodell@buv.su.se. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg kontakta kursansvarig Lucas Gottzén: lucas.gottzen@buv.su.se

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

 

Kursanvisningar HT20

Kursplan UB30044 (218 Kb)

Kurslitteratur UB30044 (112 Kb)

Kursbeskrivning UB30044 (472 Kb)

Schema UB30044 (23 Kb)

 

Kursanvisningar VT18

Kursplan UB30033 (213 Kb)

Kurslitteratur UB30033 V18 (343 Kb)

Schema

Kursbeskrivning UB3033 V18 (422 Kb)