Kursen ges: Vårterminen på heltid (100 %) - kursen ges ej VT21
Kursperiod: A
Behörighet: Antagen till utbildning på forskarnivå

Barns och ungdomars vardagsliv äger rum i kulturella sammanhang. Etnografisk metod och analys handlar om att ge en detaljrik och mångfacetterad bild av sociala verkligheter och kulturella variationer, samt att med teoretiska verktyg belysa centrala mekanismer och dynamiker i vardagslivets komplexitet och mångfald. Kursen behandlar hur etnografiska fältstudier kan bedrivas och hur olika teoretiska perspektiv kan användas för att förstå barns och ungdomars sociala samspel. Även etiska aspekter relaterade till etnografisk metod och analys diskuteras och problematiseras.

Intresseanmälan

Skicka din anmälan med mejl till forskningshandläggare My Bodell. Ange vilken kurs du söker till samt ditt namn, mejladress, vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till. Bifoga ett intyg som visar att du är antagen till utbildning på forskarnivå.

Företräde ges till doktorander vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg, kontakta kursansvarig Camilla Rindstedt: camilla.rindstedt@buv.su.se 

Vid administrativa frågor kontakta kursadministratör My Bodell: my.bodell@buv.su.se

Kursanvisningar VT20

Kursplan (117 Kb)

Kurslitteratur (33 Kb)

Kursbeskrivning (247 Kb)

Schema