Vårterminen 2018

Etnografisk forskning 7,5 hp

Introduktion till barn- och ungdomsvetenskap 7,5 hp

Historiska perspektiv på förskola och förskolepraktiker 7,5 hp

Narrativ analys - berättande om och av barn och unga 7,5 hp

Teorier i barn- och ungdomsvetenskap 7,5 hp 

 

Institutionsövergripande kurser vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kurserna kan sökas av forskarstuderande vid fakulteten oavsett institutionstillhörighet.
Institutionsöverskridande kurser inom utbildning på forksarnivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.