God arbetsmarknad för förskollärare

Det finns ett mycket stort rekryteringsbehov av förskollärare i Stockholmsområdet både nu och inom en överskådlig framtid. Det finns även goda möjligheter att få jobb i andra delar av landet. Med möjlighet att dessutom studera eller göra examensarbete utomlands, kan arbetsmöjligheter finnas även internationellt.

Prognos för förskolläraryrket enligt Arbetsförmedlingens Yrkeskompass

Behovet av ny personal i förskolan beror på generationsskiften och på att nya krav ställs på förskolans verksamhet och större barnkullar. Nya läroplaner och andra direktiv framhåller till exempel kvalificerad dokumentation av barns lärande och ett djupare pedagogiskt innehåll i ämnesområden såsom barns matematikinlärning, naturvetenskap samt barns språkutveckling och språkinlärning.

Lönerna för förskollärare har ökat de senaste åren och på Stockholms stads hemsida kan du läsa mer vad medellönen för en förskollärare ligger på i Stockholm.
Löner för lärarjobb i Stockholm

Efter förskollärarexamen finns möjlighet att studera vidare på avancerad nivå exempelvis genom Masterprogram i förskoledidaktik eller Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap.

Efter anslutad masterexamen är du behörig att söka till forskarutbildning i förskoledidaktik eller barn- och ungdomsvetenskap.

Fortsatt stor efterfrågan på grundlärare inriktning arbete i fritidshem

Enligt arbetsförmedlingens prognos är arbetsmarknaden mycket god det närmsta året för grundlärare i fritidshem och fritidspedagoger och att trenden kommer bestå fem år framåt. Det har inte utbildats, och förväntas inte utbildas, tillräckligt många under de kommande åren för att kunna möta efterfrågan.

Prognos för fritidspedagoger enligt Arbetsförmedlingens Yrkeskompass

Prognos för grundlärare enligt Arbetsförmedlingens Yrkeskompass

Lönerna för grundlärare har ökat de senaste åren och på Stockholms stads hemsida kan du läsa mer vad medellönen för en grundlärare respektive fritidspedagog ligger på i Stockholm.
Löner för lärarjobb i Stockholm

Efter examen på Grundlärarprogrammet inriktning arbete i fritidshem har du också möjlighet att studera vidare på t.ex. Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap eller Masterprogram i förskoledidaktik.

Efter masterexamen är du behörig att söka till forskarutbildning i förskoledidaktik eller barn- och ungdomsvetenskap.

Barn- och ungdomsvetenskap kan bli din specialisering

Ämnet barn- och ungdomsvetenskap är intressant för dig som på olika sätt kommer i kontakt med barn och unga i ditt yrkesliv eller på din fritid.

Inom yrkeslivet berör ämnet dig som redan har en utbildning men vill få en speciell profil eller spetskompetens mot barn och unga. Exempel på yrken där barn- och ungdomsvetenskap kan vara relevant är polis, socionom, socialarbetare, lärare, förskollärare, fritidspedagog, jurist, idrottsledare, inom rehabilitering, olika vårdyrken och inom psykiatri.

Du kan även använda barn- och ungdomsvetenskap som kompletterande ämne i din examen i t.ex. statsvetenskap, juridik eller sociologi för att skapa den profil med inriktning mot barn- och ungdomsfrågor som du vill få.

Inom fritiden är det intressant med barn- och ungdomsvetenskap för till exempel blivande föräldrar som funderar på sitt föräldraskap, anhöriga till barn med funktionshinder, för dig som arbetar som ungdoms- eller barnledare inom frivillig verksamhet, som idrottsledare eller inom föreningslivet.

Barn- och ungdomsvetenskap lyfter fram variation och olikheter hos barn och unga som något viktigt och utvecklande. Institutionens forskarämnen omfattar tvärvetenskapliga studier av barn och ungdomar i dagens och gårdagens samhälle.

Läs mer om Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap.

Läs mer om institutionens forskarutbildning inom barn- och ungdomsvetenskap.

Förskoledidaktik

För dig som vill jobba inom förkskola eller med frågor som relaterar till förskola i kommun eller på myndighet.

Förskoledidaktik är ett tvärvetenskapligt och transdisciplinärt ämne som rymmer barns lärande, meningsskapande och utforskande av skilda ämnesinnehåll. Här har även språk, lek och omsorg en central roll.

Förskoledidaktik behandlar också de pedagogiska och didaktiska överväganden kring barns utveckling och lärande som faller inom ramen för förskollärarprofessionen historiskt och i nutid. Stor vikt läggs vid etiska och estetiska förhållningssätt.

Dokumentation, utvärdering och bedömning i relation till målen för förskolans verksamhet har en central plats inom förskoledidaktik. Vidare rymmer ämnet övergripande frågor om hur lagar och politiska beslut samt strukturella villkor påverkar barns lärandeprocesser i förskolan historiskt och i nutid.

Läs mer om institutionens fristående kurser inom förskoledidaktik.

Fördjupa dig genom Masterprogram i förskoledidaktik

Efter avklarad masterexamen är du behörig att söka till forskarutbildning i förskoledidaktik.

Barnkultur

Centrum för barnkulturforsknings sida om arbete och karriär

Karriärservice vid Stockholms universitet

Information om arbete & karriär, inklusive jobb- och karriärportal

Facebookgrupp: Lärarstudenter i Stockholm sökes!

Facebookgruppen "Lärarstudenter i Stockholm sökes" är en sida där lärarstudenter kan hitta jobberbjudanden. Dit kan också du som vill annonsera om lediga lärartjänster vända dig för annonsering. Lediga lärarjobb annonseras även vid institutionen på anslagstavlan i studentcafét vid Frescati hagväg 24.

Kontakt

Om du vill diskutera din framtida arbetsmarknad som förskollärare, grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem eller i ämnena barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik, kontakta institutionens studie- och karriärvägledare.