Arbete och karriär

KONTAKT

Studie- och karriärvägledning
Frescati Hagväg 20B, plan 2
Besöks- och telefontider

Centrum för barnkulturforskning
Telefon- och besökstider
E-post: cbk@barnkultur.su.se

My career jobb- och karriärportal

Nätverk för nuvarande och tidigare studenter vid BUV

BUV Alumn