Studieplaner forskarnivå

Allmän studieplan för forskarutbildning i barn- och ungdomsvetenskap fr.o.m. 2020

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå. Gäller för forskarstudenter som är antagna från 2020.

Allmän studieplan för forskarutbildning i förskoledidaktik, fr.o.m. 2020

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå. Gäller för forskarstudenter som är antagna från 2020.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 2014-2019

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå. Gäller för forskarstudenter som är antagna från 2014-2019.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i förskoledidaktik 2014-2019

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå. Gäller för forskarstudenter som är antagna från 2014-2019.