Studieplaner forskarnivå

Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap beslutade 2015-06-04 att fastställa nya gemensamma formulär för individuell studieplan med tillhörande anvisningar som ska gälla för hela området.

Allmän studieplan för forskarutbildning i barn- och ungdomsvetenskap

Allmän studieplan innehåller ämnesbeskrivning, mål för utbildningen och behörighetskrav. Dessutom finns information om antagning, urval samt utbildningens innehåll och upplägg mm. Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet den 17 juni 2014.

Allmän studieplan för forskarutbildning i förskoledidaktik

Allmän studieplan innehåller ämnesbeskrivning, mål för utbildningen och behörighetskrav. Dessutom finns information om antagning, urval samt utbildningens innehåll och upplägg mm. Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet den 17 juni 2014. Reviderad 4 november 2014.