Kom-ihåg-lista för kommunikation inför disputation

Nedan följer några punkter på det du bör skicka till kommunikatörerna:

 • Meddela info@buv.su.se när spikningen ska ske - gör det i god tid innan för affischer och kalendarieuppdatering.
   
 • Information om disputation: Datum, tid, sal, adress, program. Betygsnämnd, opponent, examinator, handledare.
   
 • Information om avhandlingen: Svensk titel, engelsk titel, kortfattad ingress, svensk sammanfattning (och engelsk sammanfattning och ingress om avhandlingen är på engelska).
  Informationen används till webbutlysning, affisch, mm kring disputation. Om den svenska titeln är lång behövs en förkortad titel kring vad avhandlingen handlar om, detta pga av tekniska begränsningar i webbverktyg.
   
 • Information om författaren: Foto används från institutionens fotografering om sådan finns, annars är det bra om du skickar egen bild inklusive medgivandeblankett inför publicering på webb och affisch, samt för eventuell press som kan tänkas behöva bild. Uppdaterad dina profilssida! Både den svenska och engelska personalpresentation på BUV:s webb. Läs mer om hur på Medarbetarwebben/profilsidor. Ladda ned: Medgivandeblankett.
   
 • Vill du göra ett pressmeddelande? Skicka underlag till info@buv.su.se så får du hjälp. Tipsa om det finns några särskilda tidningar/webbsidor/motsvarande du tror skulle vara intresserad av din avhandling.
   
 • Vill du delta i en intervju kring avhandlingen?
  Frågor att fundera över: Vilka frågor besvarar avhandlingen? Vad är det viktigaste du har kommit fram till/viktigast resultat? Vad skulle du vilja föra vidare till verksamhet du forskat kring (ex förskola/fritidshem/skola)?
   
 • Kan du tänka dig att hålla en öppen föreläsning kring din avhandling efter disputation? När? Meddela info@buv.su.se och din handledare.

  Ladda gärna ner Kom-ihåg-listan nedan.

  Lycka till!