Ämnet barn- och ungdomsvetenskap

Forskarutbildningsämnet barn- och ungdomsvetenskap har funnits sedan hösten 2004 och redan har flera personer disputerat och/eller blivit licentiater.

Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Inom området studeras bland annat barn och ungdomars lek, utveckling och utvecklingsbetingelser, lärande, socialisation och livsvillkor. Läs gärna mer om ämnet barn- och ungdomsvetenskap.

Våra forskare

Du kan också få mer information om ämnet genom att se vilka frågor doktorander och forskare vid institituitonen nu studerar. Forskare inom barn- och ungdomsvetenskap.

Studieplaner

Studieplaner inom barn- och ungdomsvetenskap

Läsordningar

Det kommer inte att vara någon bestämd, gemensam läsordning för doktoranderna i ämnet barn- och ungdomsvetenskap. Alla följer den allmänna studieplanen för forskarubildning men i övrigt är det individuellt vilka kurser man läser, och det beslutar doktoranden tillsammans med huvudhandledaren.

Information och ansökan

Information om utbildning på forskarnivå vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Kurser på forskarnivå vid institutionen