Uppdragsutbildning

KONTAKT

Vill du veta mer om möjliga uppdragsutbildningar inom respektive ämnesområde kontakta respektive studierektor:

Förskoledidaktik: Helena Bergström
Fritidspedagogik: Anna-Lena Ljusberg
Barn- och ungdomsvetenskap: Kari Trost
Barnkultur: Ej tillsatt, cbk@barnkultur.su.se

Kursadministratör vid studentexpeditionen: Beatrice Chaveroche

Kurshemsidor: Schema & kursplan