Foto: Eva Dalin.
Foto: Eva Dalin.

Programmets innehåll och upplägg

Du som är anställd förskollärare och som har arbetat i minst 8 år, under de senaste 15 åren, kan läsa en förkortad VAL-utbildning för förskollärare som omfattar 30 högskolepoäng.

Utbildningen innebär att du läser kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). UVK ingår i alla lärarutbildningar, vilket innebär att alla lärarstudenter får en gemensam kunskapsbas.

Kurserna inom UVK ska ge dig som blivande förskollärare kompetens inom följande sju områden:

  • skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna
  • läroplansteori och didaktik,
  • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
  • utveckling, lärande och specialpedagogik,
  • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
  • uppföljning och analys av lärande och utveckling, och
  • utvärdering och utvecklingsarbete.

Se utbildningsplan för VAL- vidareutbildning av förskollärare, 30 hp (LFORV)

UVK-kurser som ingår i programmet:

Förskolan i samhället, 8 hp (UB11VU), kursen är uppdelad i två delar:

  • Delkurs 1: Förskolans historia och barnets rättigheter, 4,5 hp
  • Delkurs 2: Utvärderings- och utvecklingsarbete inom förskolans verksamhet, 3,5 hp

Teorier om barns utveckling och lärande - VAL-projektet (UB12VU), 4 hp

Sociala relationer - VAL-projektet (UB09VU), 4 hp

Specialpedagogik - VAL - Kärnan, inriktning förskollärare (UQ011V), 4hp

Förskoledidaktik - VAL-projektet (UB08VU), 10 hp

Studieform

Programmet ges på halvfart med vissa campusförlagda dagar kombinerade med distansstudier. Utbildningen startar endast höstterminer och ansökningsperiod är 15 mars - 15 april.

Mer information om kursföljd under respektive studiegång

I din studiegång ser du vilken termin du läser vilka kurser. Här hittar du även direktlänk till respektive kurshemsida.

Studiegångar inom VAL - vidareutbildning av förskollärare

Tillgodoräknande av kurs

Om du tidigare tagit högskolepoäng i kurser som kan tänkas motsvara kurser inom VAL ansöker du om tillgodoräknande.

Respektive kursgivande institution är den instans som handlägger ärenden om tillgodoräkning. Detta görs inte utifrån behörighetsprövningen vilken handläggs av Områdeskansliet för humanvetenskap.

Ansökan om tillgodo görs via blanketter vid respektive institution:

Mer information om VAL-projektet

VAL-projektet via Lärarutbildningsportalen

Läs intervju med studenten Helena som läst VAL- vidareutbildning av förskollärare

Anmälan

Hur du ansöker och ansökningsblanketter via Nationella VAL-projektets webbsida, Umeå universitet

Ingen antagning sker inför våren 2019.

Kontakt

Frågor om antagning och behörighetsprövning inom VAL-projketet besvaras av Områdeskansliet för humanvetenskap, sektionen för uppdragssamordning.

E-post: val@su.se

Om du har frågor om programmets innehåll kontakta:
Kursansvarig lärare Ingela Elfström, e-post: ingela.elfstrom@buv.su.se

Programadministratör: Emma Lundhag, e-post: emma.lundhag@buv.su.se

Studie- och karriärvägledare för förskoledidaktik