Kurser termin 1

Historiska perspektiv på förskola och förskolepraktiker 7,5 hp

Utvecklingsvetenskap i förskoledidaktik 7,5 hp

Kognitions- och neurovetenskap i förskoledidaktik 7,5 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetodologier inom förskoledidaktik 7,5 hp

Kurser termin 2

Förskoledidaktikens kvalitativa, inter- och transdisciplinära teorier och metodologier 7,5 hp

Kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder 7,5 hp

Självständigt arbete i förskoledidaktik magister 15 hp

Kurser termin 3

Valbara kurser om 7,5 hp + 7,5 hp, varav två valbara kurser erbjuds på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Valbar kurs: Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan 7,5 hp

Valbar kurs: Kulturella perspektiv på förskolan 7,5 hp

Fördjupning i vetenskapsteori och forskningsetiska konsekvenser inom förskoledidaktik 7,5 hp

Fördjupning inom förskoledidaktiskt forskningsområde och akademiskt skrivande 7,5 hp

Kurser termin 4

Självständigt arbete i förskoledidaktik master, 30 hp

Alternativt:

Självständigt arbete i förskoledidaktik master, 15 hp

+ valbara kurser om 7,5 hp + 7,5 hp
(två valbara kurser erbjuds på BUV och läses på 50 % vardera parallellt).

Valbar kurs: Politisk styrning och ledarskap i förskolan, 7,5 hp

Valbar kurs: Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp

Valbara kurser

Valbara kurser kommer att erbjudas internt. Dels genom samläsning med forskarutbildningen, dels genom utveckling av valbar kurs riktad till grundutbildningen. Utöver detta kommer samarbeten med andra institutioner på SU och andra lärosäten att etableras och studenterna kommer att själva kunna föreslå externa kurser som kan läsas efter godkännande av programansvarig.
 

Utbildningsplan, gäller från HT 2018 (288 Kb) .