Gäller studenter antagna höstterminen 2020 till programkod SFSKO. Programmets undervisning är nätbaserad. Studenter som tar ut magisterexamen går de första två terminerna. Studenter som tar ut masterexamen går alla fyra terminer.  

Termin 1: Hösten 2020 

Vetenskapsteori och forskningsmetod inom förskoledidaktik, 15 hp
Kurskod: UB104M

Kvantitativa kunskapsproduktion i förskoledidaktik, 7,5 hp
Kurskod: UB105M

Historiska perspektiv på förskola och förskolepraktiker, 7,5 hp 
Kurskod: UB100M

Termin 2: Våren 2021 

Kognitiv neurovetenskap i förskoledidaktik, 7,5 hp
Kurskod: UB203M

Utvecklingsvetenskap i förskoledidaktik, 7,5 hp
Kurskod: UB101M

Självständigt arbete i förskoledidaktik för magisterexamen, 15 hp
Kurskod: UB202M

Termin 3: Hösten 2021 

Valbara kurser,15 hp, under period A-B 

Fördjupning i vetenskapsteori och forskningsetiska konsekvenser inom förskoledidaktik, 7,5 hp
Kurskod: UB300M
Helfart, period C

Fördjupning inom förskoledidaktiskt forskningsområde och akademiskt skrivande
7,5 hp
Kurskod: UB301M
Helfart, period D 

Termin 4: Våren 2022 

Självständigt arbete i förskoledidaktik för masterexamen, 30 hp
Kurskod: UB400M
Helfart, period A-D

eller 

Valbara kurser, 15 hp
Period A-B 

Självständigt arbete i förskoledidaktik för masterexamen, 15 hp
Kurskod: UB401M
Helfart, period C-D