Masterprogram i förskoledidaktik

Programinnehåll

Utbildningen ger dig möjlighet till fördjupade kunskaper med olika vetenskapliga inriktningar om barn i förskoleåldern och om förskolan som den första institutionen i utbildningssystemet. Utöver dessa kunskaper får du träna din förmåga att söka och kritiskt analysera information från olika slags källor samt att arbeta interaktivt med barn och andra aktörer i interventioner och experiment. Studierna ger dig ökad insikt, kunskap och förmåga att kritiskt analysera, tänka och handla med utgångspunkt från såväl vetenskapliga som praktiknära perspektiv.

Masterprogrammet kommer att ges på heltid och i huvudsak vara nätbaserat. Detta innebär att merparten av undervisningen kommer att ges via internet och på distans. Vissa programinslag och valbara kurser under programmets andra år kan dock komma att vara campusförlagda.

Läs mer om det nya programmet under Nyheter på BUV:s hemsida.

Studenter pluggar tillsammans vid ett utecafé. Foto Niklas Björling, Stockholms universitet.jpg

Karriärsväg inom förvaltning och näringsliv eller fortsatta forskarstudier

Programmet ger kompetenser som är användbara i förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och förmåga till ett kritiskt och analyserande förhållningssätt. Detta är kompetenser som efterfrågas i forsknings-, utvecklings-, utrednings- och konsultarbete samt i ledningsarbete inom olika verksamheter. Programmet ger också en bred och djup kunskapsbas som öppnar för möjlighet till fortsatta studier på doktorandnivå i förskoledidaktik.

Läs mer om Forskarutbildning på BUV.

Delexamen

Det finns även möjlighet att ta ut en delexamen (magisterexamen) efter att ha fullgjort det första året (60 hp, inklusive ett examensarbete om 15 hp).

Utbildningsplan och upplägg

I programmet ingår två obligatoriska träffar på campus vid programstart samt 1-2 dagar på vårterminen båda åren för ventilering av magister- och masteruppsatser. Undervisning bedrivs via verktyget Zoom. För att delta i undervisningen krävs att studenten har erforderlig teknisk utrustning (headset/mikrofon-hörlurar/högtalare samt fungerande internetuppkoppling). Introduktion i Zoom ges under campusträff vid programstart.

Praktiska inslag

Det första året är en fördjupning och breddning i relation till förskollärarutbildningen och det har också praktiska inslag. Programmet ger studenterna möjlighet att prova på saker, som till exempel pröva en metod, göra undersökningar eller museibesök. På så sätt kan masterstudenterna låta de teoretiska studierna möta praktiska moment. Det andra året kommer att vara mer forskarutbildningsförberedande och innehållsligt styras mycket av att studenten fördjupar sig inför masteruppsaten genom valbara kurser och specialinriktade läskurser.

Utbildningsplan, gäller från HT 2018 (288 Kb) .

Välj att göra delar av programmet utomlands

Du kan välja att ansöka om att göra din datainsamling för masteruppsatsen på termin fyra utomlands.

Det finns flera olika stipendier att söka för att skriva uppsats utomlands både inom Norden och EU samt för datainsamling i ett utvecklingsland via Minor Field Study stipendium.  

På sommaren mellan termin två och termin tre kan du även ansöka om Erasmusstipendium för praktik under sommaren. Praktiken kan du ta med i ett tillägg på ditt examensbevis. Det är även möjligt att via samma stipendium ansöka om att göra praktik i ett annat EU-land  som genomförs efter din examen via s.k. recent-graduate-stipendium.

Läs mer om dina möjligheter att studera utomlands:

Flicka med fågel i handen Staty. Prima Vera är utfört av Bitte Jonasson-Åkerlund (1986).
Prima Vera är utfört av Bitte Jonasson-Åkerlund (1986)

Förkunskapskrav till programmet

För att antas till programmet krävs examen om minst 180 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs Svenska/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6 eller motsvarande.

Examen

Programmet leder till Masterexamen inom huvudområdet förskoledidaktik alternativt magisterexamen inom huvuområdet förskoledidaktik.
Läs mer information om examen via www.su.se/utbildning/examen

Ansök till programmet

Programmet startar höstterminen 2018 och ansökningsperioden är från mitten av mars till mitten av april. Ansök via antagning.se.

Kontakt

För mer information om innehållet i programmet kontakta programansvarig:
Åsa Bartholdson, e-post: asa.bartholdsson@buv.su.se.

Adminsitration Masterprogram i förskoledidaktik:
Maria Lund