Studiegång

Studiegång Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap

Studiegången gäller tills vidare. I studiegången ser du vilka kurser som du läser under varje termin. Du hittar även länkar till alla kurssidor där du hittar kursplan, schema, kurslitteratur, kursbeskrivning och kontaktpersoner för respektive kurs.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Terminsdelar

Terminen är uppdelad i fyra stycken 7,5 hp-block.

Terminsdel A-B under period 1 (jan-mars/aug-okt),

Terminsdel C-D under period 2 (mars-juni/nov-jan).

Utbildningsplan

Utbildningsplan för Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap (SBUVO)

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Administratör och studievägledare
Felicia Flodin
E-post: felicia.flodin@buv.su.se
Telefon- och besökstider

Studentexpedition
Rum 102, plan 1, Svante Arrhenius väg 21A.
E-post: studentexpedition@buv.su.se

Programansvarig lärare
Danielle Ekman Ladru
E-post: danielle.ekman.ladru@buv.su.se

Kurshemsidor: Schema & kursplan
Caroline Johansson_fotograf_privat_ Alumnintervju.JPG

Masterstudenter berättar

Alumnintervju med Caroline Johansson – Utredare och kvalitetsledare i Tyresö

Studierna på masterprogrammet har vässat Carolines förmåga till analys- och skrivarbete, att snabbt sätta sig in i nya frågor och förmåga att skriva texter utifrån ett visst syfte med en tydlig röd tråd.

Julia Wester. Foto: privat

Julia Wester om fältarbete på utbildningsförvaltningen

Julia Wester gjorde sitt fältarbete på Stockholm stads utbildningsförvaltning och ingick i ett samordningsprojekt för fritidshemsutveckling.

- Praktiken har gett mig kontakter i skolvärlden och en mer övergripande syn på fritidshemmen. Som fritidslärare blir man lätt ganska partisk, men på praktiken fick jag fler perspektiv så som rektorernas, samordnarnas, utbildningsförvaltningens och ett samhällsperspektiv.

Fanny Petersson

Fanny Petersson om Masterprogram i Barn- och ungdomsvetenskap

Lyssna på Fanny Petersson som berättar hur det är att studera på Masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet.

155627-girl-and-bear-at-window mostphotos fotograf Cheryl Casey.jpg

Philippa valde praktisplats på Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Philippa Hultkvist läser masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap. När det var dags för praktik och nätverka via fältarbete valde hon Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Deras arbete och vision i arbetet för barn i utsatta livssituationer stämde bra överens med den syn och vilja Philippas har på dessa frågor och som bidragit mycket till hennes starka vilja att arbeta med frågor som rör barn- och ungas rättigheter.