Lärarprogrammet 210-330 hp

När du har läst Lärarprogrammet 210-330 hp kan du bli lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, specialskola eller gymnasieskola och vuxenutbildning, beroende på vilka ämnesområden och mot vilken elevåldersgrupp dina studier är inriktade.
Läs mer om Lärarprogrammet (210–330 hp) via Lärarutbildningsportalen

För dig som har kurser kvar att läsa

Om du inte har avslutat dina studier inom Lärarprogrammet men vill läsa klart för att kunna ta ut en examen ska du kontakta studievägledare på din hemvistinstitution.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är hemvist för inriktningar mot förskola och fritidshem inom Lärarprogrammet.

Tillsammans med studivägledare gör du en planering för hur du ska kunna läsa färdigt din utbildning. Fram till och med den 30 juni år 2023 har du möjlighet att läsa klart programmet, därefter ges inte kurser inom programmet mer.

Tänkt på att kontakta studievägledaren i god tid inför att du planerar att fortsätta studera.

Kontakta studievägledare

För dig som har påbörjat studier inom Lärarprogrammet med inriktning mot förskoledidaktik eller fritidshemspedagogik/fritidspedagogik vänligen kontakta institutionens studie- och karriärvägledare.

Lärarprogrammet inriktningar eller profiler inom Förskoledidaktik:

 • Lärande i förskolan
 • Barnskötare till förskollärare
 • Pedagogiskt arbete med yngre barn
 • Dialog Reggio Emilia – Utforskandets pedagogik
 • Barn- och ungdomspedagogiskt arbete

Lärarprogrammets inriktningar inom Fritidspedagogik:

 • Fritidspedagogik och lärande - identitet och skolans läroprocesser
 • Fritidens pedagogik - identitet och skolans läroprocesser F9
 • Fritidspedagogik och lärande - rörelse och utomhuspedagogik
 • Fritidens pedagogik - inriktning rörelse och utomhuspedagogik F-9
 • Fritidens pedagogik - lärande som kompl skolans verksamhet

______________________________________________________

Hemvistinstitution inom Lärarprogrammet

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är hemvist för följande inriktningar, profilområden och studiegångar inom Lärarprogrammet 210-330 hp.

Antagna Ht2001 - Vt2007 (programkod FLÄRP)

Följande inriktningar ingår:

 • Barn- och ungdomspedagogiskt arbete, programkod FLÄRP/BUPA, Ht01-Vt04
 • Den fria tidens lärande, programkod FLÄRP/FRIL, Ht01-Vt03
 • Fritidens pedagogik – lärande som kompl skolans verksamhet, programkod  FLÄRP/FRIP, Ht04-Ht06
 • Pedagogiskt arbete med yngre barn, programkod FLÄRP/PEYB, Ht04-Vt07
 • Utforskandets pedagogik – Reggio Emilia, programkod FLÄRP/REGG, Ht01-Ht06

Antagna Ht2007 - Vt2008 (programkod BLÄRP)

Följande inriktningar ingår:

 • Fritidens pedagogik – lärande som kompleterar skolans verksamhet, programkod BLÄRP/BFRI, Ht07
 • Pedagogiskt arbete med yngre barn, programkod BLÄRP/BPYB, Ht07-Vt08
 • Utforskandets pedagogik – dialog Reggio Emilia, programkod BLÄRP/BREG, Ht07

Antagna Ht2008 - Vt2010 (programkod LÄRAA)

Utbildningsplan LÄRAA

Följande inriktningar och profil ingår:

Fritidens pedagogik – identitet och skolans läroprocesser F9, LÄRAA/FPIL, Ht08, profil: Fritidspedagogik och lärande

Fritidens pedagogik – inriktning rörelse och utomhuspedagogik F-9, LÄRAA/FPRU, Ht08, profil: Fritidspedagogik och lärande

Fritidspedagogik och lärande – identitet och skolans läroprocesser, LÄRAA/FPI1, Ht09, profil:Fritidspedagogik och lärande

Fritidspedagogik och lärande – inriktning rörelse och utomhuspedagogik, LÄRAA/FPR1, Ht09, profil: Fritidspedagogik och lärande

Förskoledidaktik: Barnskötare till förskollärare, LÄRAA/FÖRS, Ht09-Vt10, profil:Förskoledidaktik

Lärande i förskolan, LÄRAA/LÄFÖ, Ht09-Vt10, profil: Förskoledidaktik

Pedagogiskt arbete med yngre barn, LÄRAA/PEDY, Ht08-Vt09, studiegång Lärande i förksolan, profil:Förskoledidaktik

Antagna Ht2010 - Vt2011 (programkod LÄRAB)

Utbildningsplan LÄRAB

Följande inriktningar och profil ingår:

Fritidspedagogik och lärande – identitet och skolans läroprocesser, LÄRAB/FOLI, Ht10, profil: Fritidspedagogik och lärande

Fritidspedagogik och lärande – rörelse och utomhuspedagogik, LÄRAB/FOLR, Ht10, profil: Fritidspedagogik och lärande

Förskoledidaktik: Barnskötare till förskollärare, LÄRAB/FÖRB, Vt11, profil: Förskoledidaktik

Lärande i förskolan, LÄRAB/LÄRF, Ht10-Vt11, profil: Förskoledidaktik