Genom att läsa Lärarprogrammet 210-330 hp kan du bli lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, specialskola eller gymnasieskola och vuxenutbildning, beroende på vilka ämnesområden och mot vilken elevåldersgrupp dina studierna är inriktade.
Läs mer om Lärarprogrammet (210–330 hp).

Om du har kurser kvar att läsa

Du som har kurser kvar att läsa inom någon av nedanstående inriktningar, profiler och studiegångar inom programmet ska kontakta institutionens studievägledare för att planera hur du ska avsluta din utbildning. Du har fram till och med 30 juni år 2023 på dig att avsluta dina studier. Därefter ges inte kurser inom programmet mer. Tänkt på att kontakta studievägledaren i god tid inför att du planerar att fortsätta studera. 

Studievägledning för lärarprogram med inriktning mot förskoledidaktik och fritidshemspedagogik/fritidspedagogik

E-post: studentexpedition@buv.su.se

www.buv.su.se/studievagledning

Förskoledidaktik gäller följande inriktningar, profil, studiegång:

 • Lärande i förskolan
 • Barnskötare till förskollärare
 • Pedagogiskt arbete med yngre barn
 • Dialog Reggio Emilia – Utforskandets pedagogik
 • Barn- och ungdomspedagogiskt arbete

Fritidspedagogik gäller följande inriktningar:

 • Fritidspedagogik och lärande - identitet och skolans läroprocesser
 • Fritidens pedagogik - identitet och skolans läroprocesser F9
 • Fritidspedagogik och lärande - rörelse och utomhuspedagogik
 • Fritidens pedagogik - inriktning rörelse och utomhuspedagogik F-9
 • Fritidens pedagogik - lärande som kompl skolans verksamhet

______________________________________________________

Nedan listas alla inriktningar, profilområden och studiegångar som Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är hemvist för inom Lärarprogrammet 210-330 hp.

Antagna HT2001 - VT2007 (programkod FLÄRP)

Utbildningsplan FLÄRP

Följande inriktningar:

 • Barn- och ungdomspedagogiskt arbete, FLÄRP/BUPA, HT01-VT04
 • Den fria tidens lärande, FLÄRP/FRIL, HT01-VT03
 • Fritidens pedagogik – lärande som kompl skolans verksamhet, FLÄRP/FRIP, HT04-HT06
 • Pedagogiskt arbete med yngre barn, FLÄRP/PEYB, HT04-VT07
 • Utforskandets pedagogik – Reggio Emilia, FLÄRP/REGG, HT01-HT06

Antagna HT2007 - VT2008 (programkod BLÄRP)

Utbildningsplan BLÄRP

Följande inriktningar:

 • Fritidens pedagogik – lärande som kompl skolans verksamhet, BLÄRP/BFRI, HT07
 • Pedagogiskt arbete med yngre barn, BLÄRP/BPYB, HT07-VT08
 • Utforskandets pedagogik – dialog Reggio Emilia, BLÄRP/BREG, HT07

Antagna HT2008 - VT2010 (programkod LÄRAA)

Utbildningsplan LÄRAA

Följande inriktningar och profil:

Fritidens pedagogik – identitet och skolans läroprocesser F9, LÄRAA/FPIL, HT08, profil Fritidspedagogik och lärande

Fritidens pedagogik – inriktning rörelse och utomhuspedagogik. F-9, LÄRAA/FPRU, HT08, profil Fritidspedagogik och lärande

Fritidspedagogik och lärande – identitet och skolans läroprocesser, LÄRAA/FPI1, HT09, profil Fritidspedagogik och lärande

Fritidspedagogik och lärande – inriktning rörelse och utomhuspedagogik, LÄRAA/FPR1, HT09, profil Fritidspedagogik och lärande

Förskoledidaktik: Barnskötare till förskollärare, LÄRAA/FÖRS, HT09-VT10, profil Förskoledidaktik

Lärande i förskolan, LÄRAA/LÄFÖ, HT09-VT10, profil Förskoledidaktik

Pedagogiskt arbete med yngre barn, LÄRAA/PEDY, HT08-VT09, studiegång "Lärande i förskolan", profil Förskoledidaktik

Antagna HT2010 - VT2011 (programkod LÄRAB)

Utbildningsplan LÄRAB

Följande inriktningar och profil:

Fritidspedagogik och lärande – identitet och skolans läroproc., LÄRAB/FOLI, HT10, profil Fritidspedagogik och lärande

Fritidspedagogik och lärande – rörelse och utomhuspedagogik, LÄRAB/FOLR, HT10, profil Fritidspedagogik och lärande

Förskoledidaktik: Barnskötare till förskollärare, LÄRAB/FÖRB, VT11, profil Förskoledidaktik

Lärande i förskolan, LÄRAB/LÄRF, HT10-VT11, profil Förskoledidaktik