Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Grundlärare som arbetar inom fritidshem

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever mellan 6 – 12 år och uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och stimulerar till lärande. En viktig del är att kunna fånga upp och utgå från elevernas egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen.

Fritidspedagog sitter vid bord och gör papperspyssel med pojke och flicka
Fritidshem. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet.

Möjliggöra lek och lärande

Under utbildningen lär du dig att skapa pedagogiska miljöer som möjliggör lek och lärande. Du introduceras i estetiska lärprocesser som musik, bild & form, dans och drama.

Fritidshemmet ger elever möjligheter att lära på andra sätt än i skolan och att pröva på ämneskunskaper i praktiken. Du lär dig arbeta med multimodala arbetsprocesser som till exempel kan innebära att lära matematik och svenska utomhus eller att göra en skattkarta med QR-koder.

Att läsa, skriva och räkna ingår i många av fritidshemmets aktiviteter, exempelvis:

 • När barnen spelar sällskapsspel
 • När barnen ska förbereda sig inför olika uppträdanden
 • När det behövs mått och mängdenheter vid till exempel bakning eller mängden varm choklad inför en utflykt

Det finns många sätt att stärka elevers förståelse och färdigheter, som att lära sig lösa problem och att omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Du får också kunskaper i konflikthantering, ledarskap och hur man arbetar med elevers sociala utveckling. Det innebär bland annat att jobba med gruppaktiviteter och demokratiprojekt. Dessutom lär du dig att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på ett fritidshem.

I utbildningen ingår studier i:

 • Barns kommunikation och språkutveckling
 • Barns förhållande till digitala medier
 • Naturvetenskap
 • Estetiska gestaltningsformer och processer
 • Kommunikativa verktyg
 • Utomhuspedagogik
 • Bedömning och betygsättning

Välj en inriktning; bild, musik eller idrott

Studenter_GIH_Grundlärarprogrammet med inriktining mot arbete i Fritidshem_Idrott och hälsa
Grundlärarstudenter på GIH, fritidshem - inriktning idrott och hälsa.

Som grundlärare i fritidshem blir du också lärare i ett praktiskt-estetiskt ämne, från årskurs 1 till 6. Du väljer inriktning när du ansöker till programmet.

Du kan välja ett av följande praktiska/estetiska ämnen:

Programmet omfattar totalt 180 högskolepoäng och pågår under sex terminer (3 år).

Förutom din inriktning läser du kurser inom:

Under den sista terminen genomför du ett självständigt arbete, vars syfte är att ge dig goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt.

Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (pdf)

Utbildningen leder till en Grundlärarexamen 180 hp.
Läs mer om lärarexamina vid Stockholms universitet

Hur är det att plugga vid Stockholms universitet - egentligen?

Hör och se studenten Matilda berätta mer om hur det är att vara student på Grundlärarprogrammet inriktning arbete i fritidshem, ingång musik.

Se filmen med Matilda på YouTube

Hitta information om alla kurser i din studiegång

I din studiegång ser du vilka kurser du läser under varje termin. Här hittar du även direktlänk till respektive kurshemsida. Du följer den studiegång som startar den termin som du antogs till programmet.
Studiegångar inom Grundlärarprogrammet inriktning arbete i fritidshem.

Delar av utbildningen sker på en skola och fritidshem

En del av din utbildning är så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det betyder att du praktiskt får pröva lärarrollen under handledning och delta i ett fritidshems och skolas verksamhet. Under VFU:n får du möjlighet att använda och pröva det du lärt dig genom dina teoretiska studier samt öva förmågor som är viktiga i rollen som grundlärare i fritidshem.

Läs mer om vad VFU innebär

Studera utomlands

Många studenter väljer att förlägga en del av sin utbildning utomlands. Det är oftast en spännande och lärorik upplevelse som ger många minnen för livet. Andra fördelar är också förbättrade språkkunskaper och internationella meriter som kan användas i ditt framtida arbetsliv. Grundlärarstudenter kan exempelvis göra praktik via Erasmusstipendiet under en sommar eller göra datainsamling för examensarbetet.
Läs mer om hur du kan studera utomlands

Behörighetskrav till programmet

Förkunskapskraven för programmet är områdesbehörighet 6A eller A6a, vilket innebär:

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:

 • Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Naturkunskap 1b alt 1a1 + 1a2
 • (alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Naturkunskap A)

Om du har frågor om behörighet kontakta antagningen vid Stockholms universitet.

Anmälan

Anmäl dig till den inriktning på Grundlärarprogrammet - fritidshem som du vill gå:

Programmet startar både höst- och vårterminer.

Anmälan till hösten 2020 öppnar den 16 mars.

Vad händer efter anmälan?

Efter att du gjort din anmälan kommer du att få ett antagningsbesked via ”Mina sidor” på www.antagning.se.

Du får ditt antagningsbesked med svarskrav i mitten av juli inför höstterminen och i mitten av december inför vårterminen.

Om du blir reserv kommer kursadministratören kalla reserver i turordning om det blir lediga platser. Håll dig därför gärna anträffbar via mejl och telefon.

Läs mer om vad som gäller vid reservantagning vid Stockholms universitet.

Karriärvägar efter grundlärarexamen intiktning fritidshem

Efter examen kan du börja arbeta som grundlärare i fritidshem och lärare inom ett estetiskt eller praktiskt ämne som bild, musik eller idrott.

Som grundlärare i fritidshem har du mycket goda chanser att få jobb i stora delar av landet både på ett och fem års sikt enligt Arbetsförmedlningens prognoser - Yrkeskompassen.

Efter en tid i arbetet kanske du känner att du vill utvecklas i din roll. Ett nästa steg för dig kan då vara att till exempel bli handledare för studenter som gör VFU på fritidshem, bli arbetslagsledare, förstelärare, utvecklingsledare eller lekterapeut. 

Karriärvägar som kräver ytterligare högskolestudier

Om du vill byta till en tjänst med ledningsansvar eller specialisera dig, men ändå bygga vidare på din lärarexamen och din erfarenhet i yrket, kan du efter påbyggnadsstudier på högskola bli rektor eller biträdande rektor på en skola, speciallärare eller specialpedagog.

Vill du jobba som handläggare eller utredare inom kommun eller statlig verksamhet med frågor om som rör skola eller barn och unga kan du välja att studera ett masterprogram, exempelvis Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap.

Forska om barn och unga

Efter avslutad masterexamen är du behörig att söka till forskarutbildning i barn- och ungdomsvetenskap. Som forskare har du möjlighet att fördjupa dig och undersöka frågor som just du är särskilt intresserad av.

Kontakt

Programansvarig

Om du har frågor om innehållet i programmet kontakta programansvarig lärare Anna-Lena Ljusberg.

Kursadministratörer

Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärarplattformarna Mondo/Athena kontakta kursadministratören för din termin:

Termin 1: Emma Lindstedt

Termin 2, 3, 5 & 6: Emma Lundhag

Termin 4: Norah Shagir

Studie- och karriärvägledning

För vägledande frågor om till exempel karriär efter studierna eller om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta vår studie- och karriärvägledning.

Kurshemsidor

På kurshemsidan hittar du bland annat schema, kursplan, litteraturlista, kursbeskrivning, datum för omexamination samt kontaktuppgifter till kursansvarig lärare och administratör.
Kurshemsidorna hittar du via din studiegång inom Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem