Termin 1

Fritidshemspedagogik I - Lära i och om fritidshem, 15 hp (Moment I, 7,5 hp)

Kurssida UE2102

Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursplan UCG01K
Ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Kurshemsida UCG01K

Verksamhetsförlagd utbildning VFU I, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 2,5 hp

Kurssida UB05VZ

Teorier om lärande och individens utveckling, 7,5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna.
Kursplan DIG01K
Ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Kurshemsida DIG01K

Fritidshemspedagogik I - Lära i och om fritidshem, 15 hp (Moment 2, 7,5 hp)

Kurssida UE2102

Termin 2

Beroende på vald inriktning läser du en av följande kurser i ett praktiskt/estetiska ämne, 15 hp:

Bild och form i skolan I för fritidshem och årskurs F-6, 15 hp

Ges vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Kurssida HVB1FR

Musik I för fritidshem och årskurs F-6, 15 hp

Ges vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Kurssida HVM1FR

Idrott och hälsa I för grundlärarprogrammet, 30 hp (moment 1-2 om 15 hp)

Kursplan GAIHG1
Ges vid Gymnastik och idrottshögskolan

Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Ges vid Juridiska institutionen
Kurssida JUL104

Verksamhetsförlagd utbildning VFU II, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 5 hp

Kurssida UB06VZ

Fritidshemspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser, 7,5 hp

Kurssida UB209Z

Termin 3

Sociala relationer i skolan, Grundlärare: fritidshem, 7,5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Kurssida UB214A

Fritidshemspedagogik III: Multimodala lärprocesser och identitetsskapande, 7,5 hp

Kurssida UB214Z

Beroende på vald inriktning läser du en av följande kurser i ett praktiskt/estetiska ämne, 15 hp:

Bild och form i skolan II för fritidshem och årskurs F-6, 15 hp.

Ges vid Institutionen för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Kurssida HVB2FR

Musik II för fritidshem och årskurs F-6, 15 hp.

Ges vid Institutionen för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Kurssida HVM2FR

Idrott och hälsa II för grundlärarprogrammet, 30 hp (moment 3-4 om 15 hp)

Kursplan GAIHG1
Ges vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Termin 4

Beroende på vald inriktning läser du en av följande kurser i verksamhetsförlagd utbildning:

Verksamhetsförlagd utbildning VFU III, inriktning bild, 7,5 hp 

Ges vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Kurssida HVVUB3

Verksamhetsförlagd utbildning VFU III, inriktning musik, 7,5 hp 

Ges vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Kurssida HVVUM3

Verksamhetsförlagd utbildning VFU III, idrott och hälsa, 7,5 hp

Kursplan GAVFU1
Ges vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Fritidshemspedagogik IV: Konflikthantering och ledarskap, 7,5 hp

Kurssida UB211Z

Framträdande och retorik, 3,5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursplan NSNK03
Ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Kurshemsida NSNK03

Specialpedagogik – Grundlärarprogrammet, 7,5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursplan UQ002K
Ges vid Specialpedagogiska institutionen.
Kurshemsida UQ002K

Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursplan UCG20K
Ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik.
Kurshemsida UCG20K

Termin 5

Fritidshemspedagogik V: Utforskande ämnesarbete och samverkan i skolan, 7,5 hp

Kurssida UB12Z

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7,5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Kurssida FI100L
Ges vid Filosofiska institutionen

Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning, 15 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Kurssida UB213Z

Termin 6

Självständigt arbete, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 15 hp

Fritidshemspedagogik
Kurssida UB302Z

Verksamhetsförlagd utbildning VFU IV, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 15 hp

Kurssida UB07VZ