Termin 1

Fritidshemspedagogik I - Lära i och om fritidshem, 15 hp (Moment I, 7,5 hp)

Ämne: Fritidshemspedagogik
Kurssida UE2102

Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursplan UCG01K
Ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Kurshemsida UCG01K

Verksamhetsförlagd utbildning VFU I, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 2,5 hp

Ämne: Verksamhetsförlagd utbildning
Kurssida UB05VZ

Teorier om lärande och individens utveckling, 7,5 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna.
Kursplan DIG01K
Ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik
Kurshemsida DIG01K

Fritidshemspedagogik I - Lära i och om fritidshem, 15 hp (Moment 2, 7,5 hp)

Ämne: Fritidspedagogik
Kurssida UE2102

Termin 2

Beroende på vald inriktning läser du en av följande kurser i ett praktiskt/estetiska ämne, 15 hp:

Bild och form i skolan I för fritidshem och årskurs F-6, 15 hp

Ges vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Kursplan HVB1FR
Kurshemsida HVB1FR

Musik I för fritidshem och årskurs F-6, 15 hp

Ges vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Kursplan HVM1FR

Kurshemsida HVM1FR

Idrott och hälsa I för grundlärarprogrammet, 30 hp (moment 1-2 om 15 hp)

Kursplan GAIHG1
Ges vid Gymnastik och idrottshögskolan

Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Ges vid Juridiska institutionen
Kursplan JUL104
Kurshemsida JUL104

Verksamhetsförlagd utbildning VFU II, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 5 hp

Ämne: Verksamhetsförlagd utbildning.
Kurssida UB06VZ

Fritidshemspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser, 7,5 hp

Ämne: Fritidshemspedagogik
Kurssida UB209Z

Termin 3

Sociala relationer i skolan, Grundlärare: fritidshem, 7,5 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursplan UB214A
Kurshemsida UB214A

Fritidshemspedagogik III: Multimodala lärprocesser och identitetsskapande, 7,5 hp

Ämne: Fritidspedagogik
Kurssida UB214Z

Beroende på vald inriktning läser du en av följande kurser i ett praktiskt/estetiska ämne, 15 hp:

Bild och form i skolan II för fritidshem och årskurs F-6, 15 hp.

Ges vid Institutionen för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Kursplan HVB2FR

Kurshemsida HVB2FR

Musik II för fritidshem och årskurs F-6, 15 hp.

Ges vid Institutionen för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Kursplan: HVM2FR

Kurshemsida HVM2FR

Idrott och hälsa II för grundlärarprogrammet, 30 hp (moment 3-4 om 15 hp)

Kursplan GAIHG1
Ges vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Termin 4

Beroende på vald inriktning läser du en av följande kurser i verksamhetsförlagd utbildning:

Verksamhetsförlagd utbildning VFU III, inriktning bild, 7,5 hp 

Ges vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Kursplan HVVUB3
Kurshemsida HVVUB3

Verksamhetsförlagd utbildning VFU III, inriktning musik, 7,5 hp 

Ges vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Kursplan HVVUM3 
Kurshemsida HVVUM3

Verksamhetsförlagd utbildning VFU III, idrott och hälsa, 7,5 hp

Kursplan GAVFU1
Ges vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Fritidshemspedagogik IV: Konflikthantering och ledarskap, 7,5 hp

Ämne: Fritidshemspedagogik
Kurssida UB211Z

Framträdande och retorik, 3,5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna.
Kursplan NSNK03
Ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Kurshemsida NSNK03

Specialpedagogik – Grundlärarprogrammet, 7,5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna.
Kursplan UQ002K
Ges vid Specialpedagogiska institutionen.
Kurshemsida UQ002K

Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna.
Kursplan UCG20K
Ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik.
Kurshemsida UCG20K

Termin 5

Fritidshemspedagogik V: Utforskande ämnesarbete och samverkan i skolan, 7,5 hp

Ämne: Fritidshemspedagogik
Kursplan UB212Z
Kurshemsida UB212Z

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7,5 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursplan FI100L
Ges vid Filosofiska institutionen
Kurshemsida FI100L

Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning, 15 hp

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kurssida UB213Z

Termin 6

Självständigt arbete, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 15 hp

Ämne: Fritidshemspedagogik
Kurssida UB302Z

Verksamhetsförlagd utbildning VFU IV, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 15 hp

Ämne: Verksamhetsförlagd utbildning
Kursplan UB07VZ
Kurshemsida UB07VZ