Mostphotos. Foto: Frugan
Mostphotos. Foto: Frugan

Bli lärare i musik

Genom att välja ingång musik blir du behörig lärare i ämnet musik i skolan från årskur 1 till och med årskurs 6. Enligt läroplan LGR11 innebär det att du som lärare också ska sätta betyg i årskurs 6. Du kommer att läsa 30 hp i musik uppdelat i tre delkurser.

I direkt anslutning till musikkurserna kommer du att ha en längre inriktad VFU-period (verksamhetsförlagd utbildning). Då får du följa en musiklärare på din VFU-skola och själv prova på att undervisa. Under den verksamhetsförlaga utbildningen ska du också observera och lära dig så mycket som möjligt av din handledare om ämnesdidaktik.

Inom ämnet musik innebär det, utöver läs- och skrivuppgifter, mycket praktiskt arbete som till exempel färdighetsträning, personlig utveckling samt arbete och reflektion i grupp. Du får arbeta med såväl traditionellt hantverksmässiga som digitala verktyg. Utbildningen behandlar också massmediernas påverkan på unga människors visuella och auditiva uttryck.

Du får också studera ämnesdidaktik, styrdokument, bedömning, estetiska lärprocesser och ämnesövergripande arbetsformer.

Musikstudenter har konsert
Musikstudenter har konsert. Foto: Maria Pemsel

Tänk på att för du ska kunna ta till dig musikkursernas innehåll på bästa sätt bör du ha erfarenhet av att spela ett instrument eller sång. Du kommer inte hinna att lära dig att spela ett instrument som nybörjare under utbildningen.

Du får lära dig:

  • barns musikaliska utveckling och åldersrelevant repertoar
  • musikteori och musikskapande
  • musikanalys och musikaliskt uttryck
  • olika former av musicerande som sång, spel, rörelse och dans

Anmälan

Ansök till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång Musik