Lärare hjälper flicka att spela gitarr i klassrum. Foto: Mostphotos, Wavebreaking media.
Foto: Mostphotos, Wavebreaking Media.

Bli lärare i musik

Genom att välja ingång musik, inom grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, kommer du att kunna arbeta som lärare i ämnet i skolan, från förskoleklass till och med årskurs 6. Som lärare i musik kommer du att bedöma elevers arbete och sätta betyg i årskurs 6.

Under utbildningen läser du 30 hp musik med didaktisk inriktning, uppdelat på två delkurser. Efter den sista ämneskursen har du en period av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i ämnet musik, 7,5 hp. Då får du följa en musiklärare på din VFU-skola och själv prova på att planera och genomföra undervisning.

Inom ämnet musik innebär det, utöver läs- och skrivuppgifter, mycket praktiskt arbete som till exempel färdighetsträning, personlig utveckling samt arbete och reflektion i grupp.

Musikstudenter i grundlärarprogrammet har konsert. Foto Ylva Carlsdotter
Konsert med musikstudenter på grundlärarprogrammet inriktning fritidshem och musik.

 

Inom ämneskurserna i musik får du lära dig om:

  • barns musikaliska utveckling och åldersrelevant repertoar
  • musikteori och musikskapande
  • musikanalys och musikaliskt uttryck
  • olika former av musicerande som sång, spel och rörelse
  • musikaliskt ledarskap och projektledning
  • musikaliskt arbete, planering och bedömning

Som undervisande musiklärare behöver du kunna förebilda sång och leda barnen från instrument som gitarr och piano. För att du ska kunna ta till dig musikkursernas innehåll på bästa sätt bör du därför ha god erfarenhet av att sjunga och spela instrument.

Anmälan

Ansök till Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, ingång Musik, 180 hp