Studenter vid Gymnastik- och idrottshögskolan gör hinderbana
Studenter vid Gymnastik- och idrottshögskolan gör hinderbana

Bli lärare i idrott & hälsa

Genom att välja ingång idrott och hälsa, inom grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, kommer du även att kunna arbeta som lärare i ämnet i skolan, från förskoleklass till och med årskurs 6. Som lärare i idrott och hälsa kommer du att bedöma elevers arbete och sätta betyg i årksurs 6.

Pröva dina kunskaper i praktiken

Ämnesstudierna i idrott och hälsa omfattar 30 hp och är uppdelat på två delkurser. Efter sista ämneskursen kommer du att ha en period med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med inriktning idrott, 7,5 hp. Då får du följa en idrottslärare på din VFU-skola och själv prova på att planera och genomföra undervisning.

Inom ämnet idrott och hälsa innebär studierna, utöver läs- och skrivuppgifter, mycket praktiskt arbete. Det innebär färdighetsträning, personlig utveckling, arbete och reflektion i grupp.

Undervisningen i ämnet idrott & hälsa sker i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).

Foto: Eva Dalin.
Foto: Eva Dalin.

Ämnet Idrott och hälsa behandlar:

  • ​grundläggande anatomi och fysiologi
  • människokroppens anpassning vid olika typer av fysisk aktivitet
  • idrottskulturen och dess sociala normer
  • barns motoriska, psykiska och sociala utveckling, identitetsskapande och lärande i idrott
  • olika synsätt på lek, kropp och rörelse
  • gymnastiska och idrottsliga grundformer
  • rörelse till musik och dansens grundformer
  • bollen och bollspelens grundformer
  • simningens grundformer inklusive vattenlivräddning
  • friluftslivets grunder under olika årstider och orientering

Delar av utbildningen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande är en förutsättning för att kunna genomföra utbildningen.

Anmälan

Ansök till Grundlärarprogrammet -fritidshem, ingång idrott och hälsa, 180 hp