Studenter vid Gymnastik- och idrottshögskolan gör hinderbana
Studenter vid Gymnastik- och idrottshögskolan gör hinderbana

Bli lärare i idrott & hälsa

Om du väljer ingång idrott och hälsa kommer du att kunna arbeta som lärare i ämnet idrott och hälsa i skolan från årskurs 1 till och med årskurs 6. Enligt läroplan LGR11 innebär det att du som lärare också ska sätta betyg i årskurs 6.

Pröva dina kunskaper i praktiken

Under två terminer uppdelat på delkurser läser du 30 hp i ämnet idrott och hälsa. I direkt anslutning kommer du att ha en längre inriktad VFU-period (verksamhetsförlagd utbildning). Du får du följa en idrottslärare på din VFU-skola och själv prova på att undervisa.

Inom ämnet idrott och hälsa innebär studierna, utöver läs- och skrivuppgifter, mycket praktiskt arbete. Det innebär färdighetsträning, personlig utveckling, arbete och reflektion i grupp.

Olika undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och demonstrationer. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för uppnående av de förväntade studieresultaten. 

Undervisningen i ämnet idrott & hälsa sker i samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).

Ämnet Idrott och hälsa behandlar:

 • ​grundläggande anatomi och fysiologi
 • människokroppens anpassning vid olika typer av fysisk aktivitet
 • idrottskulturen och dess sociala normer
 • barns motoriska, psykiska och sociala utveckling, identitetsskapande och lärande i idrott
 • olika synsätt på lek, kropp och rörelse
 • gymnastiska och idrottsliga grundformer
 • rörelse till musik och dansens grundformer
 • bollen och bollspelens grundformer
 • simningens grundformer inklusive vattenlivräddning
 • friluftslivets grunder under olika årstider och orientering
  Foto: Eva Dalin
  Foto: Eva Dalin