Filminspelning under kursen bild & form, grundlärarprogrammet - fritidshem. Foto: Staffan Guttman
Filminspelning under kursen bild & form, grundlärarprogrammet - fritidshem. Foto: Staffan Guttman

Bli lärare i bild och form

Genom att välja ingång bild & form kommer du att kunna arbeta som lärare i ämnet i skolan, från årskurs 1 till och med årskurs 6. Enligt läroplan LGR11 innebär det att du som lärare också ska sätta betyg i årskurs 6. Du kommer att under tre terminer att läsa 30 hp i bild & form uppdelat i tre delkurser.

I direkt anslutning kommer du att ha en längre inriktad VFU-period. Du ska då följa en bildlärare på din VFU-skola och prova på att undervisa. Du ska också observera och lära dig så mycket som möjligt av din handledare om ämnesdidaktik.

Inom bild & form innebär det, utöver läs- och skrivuppgifter, mycket praktiskt arbete. Det innebär färdighetsträning, personlig utveckling, arbete och reflektion i grupp. Vi arbetar med såväl traditionellt hantverksmässiga som digitala verktyg. Kurserna behandlar också massmediernas påverkan på unga människors visuella och auditiva uttryck.

Du få även lära dig om ämnesdidaktik, styrdokument, bedömning, estetiska lärprocesser och ämnesövergripande arbetsformer.

I ämnet bild och form får du lära dig om

  • Material och tekniker för två och tredimensionella gestaltningar samt portföljmetodik
  • Studier av barns bildspråkliga utveckling genom bildanalytiska infallsvinklar
  • Den visuella kulturen i ett historiskt perspektiv, bildanalys och kommunikation genom bildskapande.