Filminspelning under kursen bild & form, grundlärarprogrammet - fritidshem. Foto: Staffan Guttman
Filminspelning pågår i kursen bild, inom grundlärarprogrammet - fritidshem.
Foto: Staffan Guttman

Bli lärare i bild och form

Genom att välja ingång bild, inom grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, kommer du även att kunna arbeta som lärare i ämnet i skolan, från förskoleklass till och med årskurs 6. Som lärare i bild kommer du att bedöma elevers arbete och sätta betyg i årksurs 6.

Ämneskurserna i bild omfattar 30 hp uppdelat i två delkurser. I direkt anslutning till ämnesstudierna har du en längre period av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med inriktning bild, 7,5 hp. Då får du följa en bildlärare på din VFU-skola och själv prova på att planera och genomföra undervisning.

I bildkurserna kommer du som student att arbeta med bildteoretiska litteraturstudier och gestaltande i olika tekniker och material.

Inom ämneskurserna i bild får du lära dig om:

  • material och tekniker för två- och tredimensionella gestaltningar samt processportfölj
  • bildämnets didaktik
  • didaktiska frågeställningar om barn och ungas visuella kulturer
  • teorier och metoder för bildanalys och visuell kommunikation

Anmälan

Ansök till Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem, ingång bild & form, 180 hp