Förskollärarprogrammet

Kurshemsidor: Schema & kursplan
Johan förskollärarstudent

Studenten Johan berättar

Johan, som studerar till förskollärare, berättar hur det är att plugga på förskollärarprogrammet.

Christer Sjöberg

Christer Sjöberg, student

– Det är utmanande men också väldigt inspirerande att arbeta med barn. Jag har svårt att tänka mig något annat yrke där man får så mycket tillbaka.

– Allt börjar med en bra förskollärare, säger Christer Sjöberg, tidigare student på Förskollärarprogrammet.

Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin.

Forskar om lärplattor i förskolan

Som student på Förskollärarprogrammet kommer du få forskare Susanne Kjällander, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap som lärare. Hon brinner för forskning och intresserar sig för när barn har ett starkt intresse och vill skapa sitt eget. Inom förskollärarprogrammet undervisar hon i språk och kommunikation.

Birgitta Hammarström-Lewenhagen. Photo: Niklas Björling.

Forskar om förskolans historia

Universitetslektor Birgitta Hammarström-Lewenhagen forskar i förskolans historia, läroplansteori och kring handledning inom verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Hon undervisar även inom dessa områden.