Studiegångar

Studiegång för Förskollärarprogrammet

Studiegången gäller för antagna från och med höstterminen 2017 och framåt. Här anges vilken termin och i vilken följd kurserna ges inom programmet. Du hittar även länk till respektive kurssida med mer information om respektive kurs.

 

Termin 1

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, 16 hp GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kurssida (UB107Y)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, Förskollärarprogrammet, 3 hp, GN

Ämne: Verksamhetsförlagd utbildning
Kurssida (UB10VY)

Framträdande och retorik, 3,5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kursen ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Kursplan (NSNK03)
Studieinformation, schema och litteratur för kursen

Barns utveckling och lärande, 7,5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kurssida (UB106Y)

Termin 2

Förskolans historia och plats i samhället, 5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kurssida (UB213Y)

Pedagogisk dokumentation, etik och läroplansteori, 7,5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kurssida (UB214Y)

Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik, 11,5 hp GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kurssida (UB212Y)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, Förskollärarprogrammet, 6 hp, GN

Ämne: Verksamhetsförlagd utbildning. Inklusive trepartssamtal.
Kurssida (UB20VY)

Fortsättning: Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik, 11,5 hp GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kurssida (UB212Y)

Termin 3

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, 12 hp, GN

Ämne: Förskoledidaktik. Del 1 av kursen.
Kurssida (UB308Y)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, Förskollärarprogrammet, 6 hp, GN

Ämne: Verksamhetsförlagd utbildning
Kurssida (UB34VY)

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, 12 hp, GN

Del 2 - fortsättning
Kurssida (UB308Y)

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, 12 hp, GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kurssida (UB310Y)

Engelska terminen (termin 3)

Early Childhood Education Focusing on Science and Education for Sustainability,12 hp, GN

Ämne:Förskoledidaktik
Kurssida (UB313F)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, Förskollärarprogrammet, 6 hp, GN

Ämne: Verksamhetsförlagd utbildning
Kurssida (UB34VY), inom engelska terminen.

Early Childhood Education Focusing on Mathematics and Technology, 12 hp, GN

Ämne:Förskoledidaktik
Kurssida (UB314F)

Termin 4

Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation, 22,5 hp, GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kurssida (UB406Y)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, Förskollärarprogrammet, 7,5 hp, GN

Ämne: Verksamhetsförlagd utbildning
Kurssida (UB42VY)

Termin 5

Barns uppväxtvillkor och etiska möten i förskolan, 7,5 hp, GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kurssida (UB501Y)

Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet, 7,5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Ges vid Specialpedagogiska institutionen
Kursplan (UQ001K)
Kurshemsida (UQ001K)

Sociala relationer i förskolan, 7,5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kurssida (UB216A)
Kursplan (UB215A)
gäller t.o.m. VT20

Valbar kurs, 7,5 hp, GN

Ämne: Förskoledidaktik

Du väljer en av de fyra kurserna nedan. Kurserna söks via www.antagning.se under hösten 2021 vid ordinarie ansökningsperiod 15 september - 15 oktober.

  1. Pedagogiskt ledarskap i förskolan, 7,5 hp (UB502Y)
  2. Barnkulturens estetiska uttryck 7,5 hp (BKFÖR1)
  3. Utomhusdidaktik i naturvetenskap och matematik i förskolan (UM3108)
  4. Fördjupning i specialpedagogik - Förskollärarprogrammet (UQ01KF)

Termin 6

Lek i förskolan – möten och meningsskapande, 8,5 hp, GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kurssida (UB607Y)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) V, Förskollärarprogrammet, 7,5 hp, GN

Ämne: Verksamhetsförlagd utbildning
Kurssida (UB62VY)

Rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet i förskolan, 2,5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Ges vid Juridiska institutionen
Kursplan (JUL300)

Kurshemsida (JUL300)

Dokumentation, bedömning och kvalitetsarbete, 11,5 hp GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Kurssidan (UB606Y)

Termin 7

Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7,5 hp, GN

Ämne: Utbildningsvetenskaplig kärna
Ges vid Filosofiska institutionen
Kursplan (FI100L)

Kurshemsida (FI100L)

Förskoledidaktik, vetenskaplig metod och forskningsetik, 7,5 hp GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kurssida (UB707Y)

Självständigt arbete, 15 hp, GN

Ämne: Förskoledidaktik
Kurssida (UB708Y)

Kursen innebär att du skriver ett självständigt arbete (examensarbete) inom förskoledidaktik.

____________________________________________________

Krav på avklarade kurser under utbildningen

Under utbildningens gång finns krav på att du ska ha genomfört ett visst antal högskolepoäng eller en viss kurs för att kunna påbörja nästkommande termin. Förkunskapskrav för respektive kurs finner du i kursplanen.

Läs mer

Utbildningsvetenskaplig kärna inom Förskollärarprogrammet

Utbildningsvetenskaplig kärna inom Förskollärarprogrammet, antagna fr.o.m. HT17 och framåt

Verksamhetsförlagd utbildning

I utbildningen ingår fem VFU-kurser med varierande antal hp. VFU är en central del av utbildningen och syftar till att du succesivt utvecklar ditt pedagogiska ledarskap och din didaktiska förmåga att självständigt planera, genomföra, organisera och bedöma pedagogisk verksamhet. Utöver verksamheten i barngruppen förväntas du delta i andra aktiviteter inom förskolan, exempelvis samverkan med kollegor och vårdnadshavare, arbete mot kränkande behandling, jämställdshets och jämlikhetsarbete samt olika typer av utvecklings och utvärderingsarbete.

Under VFU-kurserna ska din förståelse av samspelet mellan teoretiska och praktiska perspektiv på det pedagogska arbetet succesivt ökas. VFU-kurserna förbereds och följs upp i de ämnesdidaktiska kurserna.

VFU är förlagd på en förskola i en kommun/stadsdel och du har samma placering under hela din utbildning. Detta möjliggör för dig att över tid följa utvecklingen för enskilda barn och barngrupper.

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Studie- och karriärvägledning
Svante Arrhenius väg 21A, plan 2.
E-post: studentexpedition@buv.su.se

Studentexpedition
Rum 102, plan 1, Svante Arrhenius väg 21A.
Telefon- och öppettider

Programansvarig lärare
Bodil Halvars

Studierektor
Ida Bertell
E-post: StudierektorFUFF@buv.su.se