Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet ger dig en gedigen grund att stå på inför ditt kommande yrke. Utbildningen ger kunskaper om förskolan som en miljö för lärande, hur du som pedagog skapar förutsättningar och organiserar verksamhet för barns lek och utveckling och lärande.

Förskolebarn som sitter runt ett bord och målar
Foto: Eva Dalin

Du får kunskap om och färdigheter i estetiska, utforskande och experimenterande arbetssätt i relation till olika ämnesinnehåll och till teorier om barns lek och lärande. Utbildningen fokuserar på ett djupare pedagogiskt innehåll i ämnesområden såsom matematik, naturvetenskap, teknik och språk vilket också är av vikt i förskolans läroplan. Du får även praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra och följa såväl ditt eget som barnens lärande, samt för att bedöma och utveckla lärprocesser, exempelvis genom pedagogisk dokumentation.
Genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) prövar du yrkets alla sidor i praktiken med stöd av erfarna handledare.

Programmet ges på heltid under 3,5 år (7 terminer).

I programmet ingår kurser inom tre områden:

  • Förskoledidaktik, 120 hp
  • Den utbildningsvetenskapliga kärnan, 60 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskola, 30 hp

Utbildningen leder till en förskollärarexamen 210 hp.
Läs mer om lärarexamina vid Stockholms universitet

Hur är det att plugga vid Stockholms universitet - egentligen?

Hör och se studenten Kubra berätta mer om hur det är att vara student på förskollärarprogrammet och ställ dina egna frågor till henne.

Se filmen med Kubra och skriv dina frågor direkt på webben

Mer information om kurser i din studiegång

I din studiegång ser du vilka kurser du läser under varje termin. Här hittar du även direktlänk till respektive kurshemsida. Du följer den studiegång som startar den termin som du antogs till programmet.
Studiegångar inom Förskollärarprogrammet.

Delar av utbildningen sker på en förskola (VFU)

En del av din utbildning är så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och innebär att du deltar i en förskolas verksamhet. Under VFU:n får du möjlighet att i praktiken använda de du lärt dig genom dina teoretiska studier samt öva förmågor som är viktiga i rollen som förskollärare.

Läs mer om vad VFU innebär

Studera utomlands

Många studenter väljer att förlägga en del av sin utbildning utomlands. Det är oftast en spännande och lärorik upplevelse som ger många minnen för livet. Andra fördelar är också förbättrade språkkunskaper och internationella meriter som kan användas i ditt framtida arbetsliv. Förskollärarastudenter kan exempelvis göra praktik via Erasmusstipendiet under en sommar eller göra datainsamling för examensarbetet.
Läs mer om hur du kan studera utomlands

Välj att läsa en termin på engelska

Under termin tre har du möjlighet att läsa två av terminens kurser på engelska ihop med internationella studenter.

Läs mer om den engelska terminen inom förskollärarprogrammet.

Behörighetskrav

Förkunskapskraven för programmet är områdesbehörighet 6A eller A6a, vilket innebär:

  • Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet:
  • Engelska B, Samhällskunskap A och Naturkunskap A eller
  • Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Naturkunskap 1b alt 1a1 + 1a2

Om du har frågor kontakta antagningen vid Stockholms universitet.

Anmälan

Anmäl dig via Stockholms universitets utbildningskatalog.

Där hittar du direktlänken till anmälan till programmet på antagning.se.

Programmet är öppet för anmälan under både höstens och vårens ansökningsperiod.

Anmälningsperiod för vårterminen 2019:

17 september - 15 oktober
Läs mer om Anmälan och antagning på Stockholms universitet.

Vad händer efter min anmälan?

Efter att du gjort din anmälan kommer du att få ett antagningsbesked via ”Mina sidor” på www.antagning.se.

Du får ditt antagningsbesked med svarskrav i mitten av juli inför höstterminen och i mitten av december inför vårterminen.

Om du blir reserv kommer du bli kallad av kursadministratören om det finns en ledig plats. Reserver kallas i turordning. Håll dig därför gärna anträffbar via mejl och telefon en vecka innan kursstart.

Kontakt

Programansvarig

Om du har frågor om innehållet i förskollärarprogrammet kontakta programansvarig lärare Christian Eidevald.

Kursadministratörer

Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärarplattformarna Mondo/Athena kontakta kursadministratören för din termin.

Termin 1 & 5: Johanna Pirttikoski

Termin 2 & 3: Maria Lund

Termin 4 & 5: David Lundberg

Termin 7: Linda Krait

Studie- och karriärvägledning

För vägledande frågor om till exempel karriär efter studierna eller om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta vår studie- och karriärvägledning.

Kurshemsidor

På kurshemsidan hittar du bland annat schema, kursplan, litteraturlista, kursbeskrivning, datum för omexamination samt kontaktuppgifter till kursansvarig lärare och administratör.
Kurshemsidorna hittar du via din studiegång inom Förskollärarprogrammet