Barngrupp 3-5 år med förskollärare utomhus. Fotograf Niklas Björling.

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet ger dig en gedigen grund att stå på inför ditt kommande yrke. Utbildningen ger kunskaper om förskolan som en miljö för lärande, hur du som pedagog skapar förutsättningar och organiserar verksamhet för barns lek och utveckling och lärande.

Barn 1-3 år samt pedagog leker med former och ljus, på en förskola. Foto Niklas Björling.

Du får kunskap om och färdigheter i estetiska, utforskande och experimenterande arbetssätt i relation till olika ämnesinnehåll och till teorier om barns lek och lärande.

Utbildningen fokuserar på ett djupare pedagogiskt innehåll i ämnesområden såsom matematik, naturvetenskap, teknik och språk vilket också är av vikt i förskolans läroplan.

Du får även praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra och följa såväl ditt eget som barnens lärande, samt för att bedöma och utveckla lärprocesser, exempelvis genom pedagogisk dokumentation.

Genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) prövar du yrkets alla sidor i praktiken med stöd av erfarna handledare.

Programmet ges på heltid under 3,5 år (7 terminer).

I programmet ingår kurser inom tre områden:

  • Förskoledidaktik, 120 hp
  • Den utbildningsvetenskapliga kärnan, 60 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskola, 30 hp

Utbildningsplan för förskolllärarprogrammet (pdf)

Mer information om kurser i din studiegång

I din studiegång ser du vilka kurser du läser under varje termin. Här hittar du även direktlänk till respektive kurshemsida. Du följer den studiegång som startar den termin som du antogs till programmet.
Studiegångar inom Förskollärarprogrammet.

Delar av utbildningen sker på en förskola (VFU)

En del av din utbildning är så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och innebär att du deltar i en förskolas verksamhet. Under VFU:n får du möjlighet att i praktiken använda de du lärt dig genom dina teoretiska studier samt öva förmågor som är viktiga i rollen som förskollärare.

Barn som målar på en förskola

Läs mer om vad VFU innebär

Studera utomlands

Många studenter väljer att förlägga en del av sin utbildning utomlands. Det är oftast en spännande och lärorik upplevelse som ger många minnen för livet. Andra fördelar är också förbättrade språkkunskaper och internationella meriter som kan användas i ditt framtida arbetsliv.

Förskollärarstudenter kan exempelvis göra praktik via Erasmusstipendiet under en sommar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utomlands eller göra datainsamling för examensarbetet i ett annat land.
Läs mer om hur du kan studera utomlands

Se Sanna och Britt berätta om att göra delar av sitt examensarbete i Singapore.

 

 

Välj att läsa en termin på engelska

Under termin tre har du möjlighet att läsa två av terminens kurser på engelska ihop med internationella studenter.

Läs mer om den engelska terminen inom förskollärarprogrammet.

Hur är det att plugga vid Stockholms universitet - egentligen?

Stefan, student på förskollärarprogrammet berättar
 

Hör och se studenten Stefan berätta mer om hur det är att vara student på Förskollärarprogrammet och ställ dina egna frågor till honom.

Se filmen där Stefan berättar och skriv dina frågor direkt på webben

 

Behörighetskrav till Förskollärarprogrammet

Förkunskapskraven för programmet är områdesbehörighet 6A eller A6a, vilket innebär:

Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet:

  • Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Naturkunskap 1b alt 1a1 + 1a2
  • (alternativt Engelska B, Samhällskunskap A och Naturkunskap A)

Om du har frågor kontakta antagningen vid Stockholms universitet

Anmälan

Anmäl dig via Stockholms universitets utbildningskatalog.

Där hittar du direktlänken till anmälan till programmet på antagning.se

Programmet startar både höst- och vårterminer.

Vad händer efter min anmälan?

Efter att du gjort din anmälan kommer du att få ett antagningsbesked via ”Mina sidor” på www.antagning.se.

Du får ditt antagningsbesked med svarskrav i mitten av juli inför höstterminen och i mitten av december inför vårterminen.

Om du blir reserv kommer du bli kallad av kursadministratören om det finns en ledig plats. Reserver kallas i turordning. Håll dig därför gärna anträffbar via mejl och telefon en vecka innan kursstart.

Förskollärarexamen

Utbildningen leder till en förskollärarexamen som omfattar 210 högskolepoäng.

Läs mer om lärarexamina vid Stockholms universitet.

Efter examen kan du börja arbeta som förskollärare. Som förskollärare har du mycket goda chanser att få jobb i stora delar av landet både på ett och fem års sikt enligt Arbetsförmedlingens prognoser - Yrkeskompassen.

Karriärvägar efter förskollärarexamen

Efter en tid i arbetet som förskollärare kanske du känner att du vill utvecklas i din roll. Då är möjliga steg vidare, direkt eller efter kortare kurser, att bli handledare för studenter som gör VFU på förskolan, arbetslagsledare, förste förskollärare, lekterapeut eller förskollärare i klusterförskolor.

Karriärvägar som kräver ytterligare högskolestudier

Om du vill byta till en tjänst med ledningsansvar eller specialisera dig men ändå bygga vidare på din förskollärarexamen och din erfarenhet i yrket kan du, efter påbyggnadsstudier på högskola, bli rektor eller biträdande rektor på förskola, speciallärare eller specialpedagog.

Vill du jobba som handläggare eller utredare inom kommun eller statlig verksamhet med frågor som rör förskola, skola eller barn- och unga kan du välja att studera ett masterprogram exempelvis Masterprogram i förskoledidaktik eller Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap.

Forska om förskolan eller barn- och unga

Efter avslutad masterexamen är du behörig att söka till forskarutbildning i förskoledidaktik eller barn- och ungdomsvetenskap. Som forskare har du möjlighet att fördjupa dig och undersöka frågor som just du är särskilt intresserad av. 

Kontakt

Programansvarig

Om du har frågor om innehållet i förskollärarprogrammet kontakta programansvarig lärare Bodil Halvars.

Kursadministratörer

Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärarplattformarna Mondo/Athena kontakta kursadministratören för din termin.

Termin 1 & 4: Brian Davies

Termin 2 & 3: Maria Lund

Termin 5: Felicia Flodin

Termin 6: David Lundberg

Termin 7: Mikey Cortes Chavez

Studie- och karriärvägledning

För vägledande frågor om till exempel karriär efter studierna eller om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta vår studie- och karriärvägledning.

Kurshemsidor

På kurshemsidan hittar du bland annat schema, kursplan, litteraturlista, kursbeskrivning, datum för omexamination samt kontaktuppgifter till kursansvarig lärare och administratör.
Kurshemsidorna hittar du via din studiegång inom Förskollärarprogrammet