Internationellt nätverkande och nya perspektiv

Genom att läsa tillsammas med internationella studenter får du nya perspektiv på ditt kommande yrke och får nätverka med studenter från andra länder. Tidigare har studenter från Europa, Asien och USA deltagit i kurserna. Du får också möjlighet att utveckla din engelska inom ämnet vilket är en bra förberedelse för dig som vill göra något moment i din utbildning utomlands t.ex.  VFU utomlands eller datainsamling för ditt examensarbete. Att ha läst en del av din utbildning på engelska är också en merit för ditt kommande yrkesliv inte minst om du vill arbeta utomlands t.ex. på svenska förskolan utomlands eller på en förskola med internationell eller flerspråkig profil.

Läs mer om de engelska kurserna

Early Childhood Education Focusing on Science and Education for Sustainability som motsvarar programkursen Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling 12 hp

Early Childhood Education Focusing on Mathematics and Technology som motsvarar programkursen Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, 12 hp

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, 6 hp, som även ges under termin tre, läser du på svenska enligt ordinarie kursplan.

Ansökan

Information om ansökan och ansökningsdatum för detta kommer att presenteras under termin två i samband med undervisning samt via information på lärplattformen Mondo.

Urval och behörighet

Om det blir fler sökande än platser kommer urval att göras baserat på snittbetyg. Mer information om detta får du inför ansökan till kursen.

Det är samma behörighetskrav för de engelska kurserna som för programkurserna på den svenskspråkiga terminen – se aktuell kursplan i din studiegång.

Kontakt

Om du har frågor kring kurserna och terminen vänligen kontakta:
Malin Håkansson, internationell koordinator och kursadministratör för kurserna på den engelska terminen.