Ansvarig för Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV) vid Stockholms universitet är Områdeskansliet för humanvetenskap men kurserna som ingår i utbildningen ges vid olika institutioner som är ansvariga för respektive kurs.

Termin 1

Den första terminen (30 hp) är gemensam för alla studenter som antagits till ULV, oavsett vilken inriktning man sedan väljer att läsa. Terminen består av följande kurser:

Svenska språket som redskap för akademiska studier och för kommunikation i skolan, 4 hp

Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan
Kurskod:NS171U kursplan
Ansvarig institution: Institutionen för svenska och flerspråkighet
Kurshemsida NS171U

Att vara lärare i Sverige I – kurs inom ULV-projektet, 8 hp

Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan
Kurskod: DIG08U, kursplan
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och didaktik
Kurshemsida DIG08U

Sociala relationer i skolan och läraren som ledare: ULV, 7,5 hp

Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan
Kurskod: UB30UU
Ansvarig institution: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Kurssida UB30UU

Att vara lärare i Sverige II – Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I, 4 hp

Kurskod: UB37UU, kursplan
Ansvarig institution: Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Kurssida UB37UU

Under din första termin väljer du vilket lärarprogram du sedan ska läsa. Du har valt Förskollärarprogrammet läser kurser enligt studiegången nedan.

Termin 2

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer - ULV, 16 hp

Kurskod: UB33UU
Kurssida (UB33UU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) II, Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning, 3 hp

Kurskod: UB31UU
Kurssida (UB31UU)

Framträdande och retorik - kurs inom ULV-projektet, 3,5 hp (NS137U)

Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan
Kurskod NS137U (kursplan)
Ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Kurshemsida NS137U

Barns utveckling och lärande, 7,4 hp

Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan.
Kurskod: UB36UU
Kurssida (UB36UU

Termin 3

Förskoledidaktik med inriktning mot språk, 10,5 hp

Kurskod: UB34UU
Kurssida (UB34UU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) III, Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning, 4,5 hp

Kurskod: UB28UU
Kurssida (UB28UU)

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik, 10,5 hp

Kurskod: UB35UU
Kurssida UB35UU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning, 4,5 hp

Kurskod: UB29UU
Kurssida (UB29UU)

Termin 4

Att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet - ULV, 7,5 hp

Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan
Kurskod: UB04UU
Kurssida (UB04UU)

Självständigt arbete inom förskoledidaktik - ULV, 15 hp

Kurskod: UB05UU
Kurssida (UB05UU)

Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla - ULV, 7,5 hp

Kursen ingår i den utbildningsvetenskaplig kärnan
Kurskod: UQ21UU, kursplan
Ansvarig institution: Specialpedagogiska institutionen.
Kurshemsida UQ21UU