Foto: Eva Dalin.
Foto: Eva Dalin.

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

ULV är ett regeringsuppdrag som erbjuder kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarexamen. Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ger vi vidareutbildingen för personer med utländsk förskollärarutbildning.
Läs mer om ULV vid Stockholms universitet

Anmälan

Utländska lärares vidareutbildning startar varje höst- och vårtermin vid Stockholms universitet. Ansökan till vårterminen 2019 är öppen mellan den 17 september och 15 oktober.

Läs om hur du ansöker till Utländska lärares vidareutbildning

Kontakt

Telefontid: tisdag och torsdag kl. 10-12
Tfn: 08-1207 65 35
E-post: ulv@su.se

Upplägg av förskollärarprogrammet inom ULV

Den första terminen inom ULV är gemensam, därefter tar de individuella studiegångarna vid. Inriktningen mot förskola omfattar 90 högskolepoäng under tre terminer på heltid.

I programmet ingår

  • Förskoledidaktiska kurser
  • VFU - Verksamhetsförlagd utbildning
  • Ett självständigt arbete, 15 hp, på grundläggande nivå

Individuell studieplan och studiegång

Alla ULV-studenter har en individuell studieplan, vilket gör att inte alla studenter läser alla kurser. Beroende på vad studenten har för utbildning i sitt hemland kan denne få tillgodoräkna sig vissa kurser. Men de flesta följer den studiegång som beskrivs här.

Observera att bedömning av vad som kan tillgodoräknas sker efter antagning till ULV, en förhandsbedömning kan inte göras.

I din studiegång ser du vilken termin du läser vilka kurser. Här hittar du även direktlänk till respektive kurshemsida.
Studiegångar

Läs intevjun med studenten Jocelyn Tech som läser till förskollärare inom Utländska lärares vidareutbildning och som berättar om sina upplevelser under sin VFU.
Intervju med Jocelyn: "Att vara förskollärare är ett äventyr varje dag"

Administration vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Kursadministratör: Johanna Pirttikoski

Programansvarig Förskollärarprogrammet inom ULV vid institutionen:
Bodil Halvars

Studierektor förskollärarutbildning: Johanna Unga