Foto: Eva Dalin.
Foto: Eva Dalin.

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Utländska lärares vidareutbildning erbjuder kompletterande utbildning för dig som har en utländsk lärarexamen eller en ämnesexamen som motsvarar ett svenskt skolämne och som vill arbeta som lärare i Sverige.

Behörighetskrav till kompletterande utbildning inom ULV

Minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå eller minst en 2-årig utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt skolämne.

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ger vi vidareutbildingen för dig med utländsk förskollärarutbildning.
Läs mer om ULV vid Stockholms universitet.

Anmälan

Utländska lärares vidareutbildning startar varje höst- och vårtermin vid Stockholms universitet. Ansökan till höstterminen 2019 är öppen mellan den 15 mars och 15 april.

Läs om hur du ansöker till Utländska lärares vidareutbildning

Kontakt

E-post: ulv@su.se

Upplägg av förskollärarprogrammet inom ULV

Den första terminen inom ULV är gemensam, därefter tar de individuella studiegångarna vid. Inriktningen mot förskola omfattar 90 högskolepoäng under tre terminer på heltid.

I programmet ingår

  • Förskoledidaktiska kurser
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • Ett självständigt arbete, 15 hp

Individuell studieplan och studiegång

Alla ULV-studenter har en individuell studieplan, vilket gör att inte alla studenter läser alla kurser. Beroende på vad du har för utbildning från ditt hemland kan du få tillgodoräkna dig vissa kurser.

Observera att en bedömning av vad du kan tillgodoräkna görs först efter du blivit antagen till ULV. En förhandsbedömning kan inte göras.

I din studiegång ser du vilken termin som du läser vilka kurser. Här hittar du även direktlänk till respektive kurshemsida.
Studiegång för förskollärarprogrammet inom ULV

Student berättar om att göra VFU

Läs intevjun med studenten Jocelyn Tech som läser till förskollärare inom Utländska lärares vidareutbildning och som berättar om sina upplevelser under sin VFU.
Intervju med Jocelyn: "Att vara förskollärare är ett äventyr varje dag"

Administration vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Kontaktpersoner för Förskollärarprogrammet inom ULV vid institutionen.

Kursadministratör: 

Programansvarig Förskollärarprogrammet inom ULV:
Bodil Halvars

Studierektor förskollärarutbildning: Johanna Unga