Foto: Eva Dalin, Stockholms universitet
Foto: Eva Dalin, Stockholms universitet
 

Förskollärarprogrammets upplägg

Till anmälan för Förskollärarprogrammet - Antagning.se

Programmet ges på heltid under 3,5 år (7 terminer).

I programmet ingår kurser inom:

 • Förskoledidaktik, 120 hp
 • Den utbildningsvetenskapliga kärnan, 60 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskola, 30 hp

Se även utbildningsplanen för förskollärarprogrammet.

Förskolan - en miljö för lärande

Förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet ger dig en gedigen grund att stå på inför ditt kommande yrke. Utbildningen ger kunskaper om förskolan som en miljö för lärande, hur du som pedagog skapar förutsättningar och organiserar verksamhet för barns lek och utveckling och lärande.

Du får kunskap om och färdigheter i estetiska, utforskande och experimenterande arbetssätt i relation till olika ämnesinnehåll och till teorier om barns lek och lärande. I läroplanen framhålls vikten av ett djupare pedagogiskt innehåll i ämnesområden såsom matematik, naturvetenskap, teknik och språk. Du får även praktiska och teoretiska verktyg för att kunna synliggöra och följa såväl ditt eget som barnens lärande, samt för att bedöma och utveckla lärprocesser, exempelvis genom pedagogisk dokumentation.
Genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) prövar du yrkets alla sidor i praktiken med stöd av erfarna handledare.

Kurser i förskolans ämnesområden

Kursernas innehåll utgår från förskolans ämnesområden: språk/kommunikation, matematik, teknik, naturvetenskap, etik och estetik. Du får även lära dig om förskolans plats i samhället och dess historiska bakgrund. I undervisningen sammanförs ämneskunskaper och teori med praktiska moment och estetiska uttryckssätt. Utforskande och experimenterande sätts i förgrunden.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, en gemensam bas för alla lärarprogram

Precis som övriga lärarutbildningar kommer du även att få läsa kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som ska ge dig som blivande lärare kompetens inom följande sju områden:

 • skolväsendets historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder
 • läroplansteori och didaktik
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik
 • utveckling, lärande och specialpedagogik
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • bedömning och betygsättning
 • utvärdering och utvecklingsarbete

Mer om kurserna inom den utbildningsvetenskaplig kärnan

Delar av utbildningen sker på en förskola (VFU)

En del av din utbildning är så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och innebär att du deltar i en förskolas verksamhet. Under VFU:n får du möjlighet att i praktiken använda de du lärt dig genom dina teoretiska studier samt öva förmågor som är viktiga i rollen som förskollärare.

Studera utomlands

Många studenter väljer att förlägga en del av sin utbildning utomlands. Det är oftast en spännande och lärorik upplevelse som ger många minnen för livet. Andra fördelar är också förbättrade språkkunskaper och internationella meriter som kan användas i ditt framtida arbetsliv. Förskollärarastudenter kan exempelvis göra praktik via Erasmusstipendiet under en sommar eller göra datainsamling för examensarbetet.
Läs mer om hur du kan studera utomlands

Välj att läsa en termin på engelska

Under termin tre har du möjlighet att läsa två av terminens kurser på engelska ihop med internationella studenter. Läs mer om den engelska terminen inom förskollärarprogrammet.

Examen och vidare studier

Utbildningen leder till en förskollärarexamen 210 hp.
Läs mer om lärarexamina vid Stockholms universitet

Efter påbyggnadsstudier på avancerad nivå om 120 hp (masterexamen) blir du behörig att söka till forskarutbildning i förskoledidaktik.

Förkunskapskrav till Förskollärarprogrammet

Områdesbehörighet 6A eller A6a innebär:

 • Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet:
 • Engelska B, Samhällskunskap A och Naturkunskap A eller
 • Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 och Naturkunskap 1b alt 1a1 + 1a2

Anmälningsningsperioder för höst- och vårtermin (exakta datum finns på webben under anmälningsperioderna)

 • mitten av mars - mitten av april till höstterminen
 • mitten av september - mitten av oktober till vårterminen

Till anmälan för Förskollärarprogrammet via Antagning.se

Reservantagning

Vi kallar reserver i turordning om det blir lediga platser. Håll dig därför gärna anträffbar via mejl och telefon. Läs mer om vad som gäller vid reservantagning.

Mer information om kurser i din studiegång

I din studiegång ser du vilka kurser du läser under varje termin. Här hittar du även direktlänk till respektive kurshemsida. Du följer den studiegång som startar den termin som du antogs till programmet.
Studiegångar inom Förskollärarprogrammet.

 

Kontakt

Om du har frågor om innehållet i förskollärarprogrammet kontakta institutionens studie- och karriärvägledare för förskoledidaktik.

Har du frågor om behörighet kontakta antagningen vid Stockholms universitet.