Program på grundnivå

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Förskollärarprogrammet - inom Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV)

VAL - inriktning mot förskollärare, 120 hp

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild & form, 180 hp

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott & hälsa, 180 hp

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, 180 hp

Program på avancerad nivå

Magisterprogram i barnkultur, 60 hp

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap 120 hp

Masterprogram i förskoledidaktik 120 hp

Äldre program utan nyantagning

Lärarprogrammet (för antagna till och med vårterminen 2011), till studiegångarna:

  • Fritidspedagogik och lärande - Identitet och skolans lärprocesser

  • Fritidspedagogik och lärande - Rörelse och utomhuspedagogik

  • Lärande i förskolan