En grupp studenter sitter och pluggar tillsammans runt ett bord. Foto: Viktor Gårdsäter.

Ansökningsperiod inför våren 2021

Från den 15 september till och med 15 oktober är det ansökningsperiod inför våren 2021.

Viktiga datum för ansökan inför våren 2021

För mer information om utbildningen, när den ges och vilka förkunskapskrav som gäller se respektive kurs- eller programlänk nedan.

Mer om anmälan och antagning vid Stockholms universitet

Våra utbildningar med start i vår

Lärarprogram

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Grundlärarprogrammet inriktning arbete i fritidshem, ingång bild och form, 180 hp

Grundlärarprogrammet inriktning arbete i fritidshem, ingång i drott och hälsa, 180 hp

Fristående kurser på grundnivå

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp, 50%, C-D.

Barnets bästa i barnkulturen, 7,5 hp, 50%, C-D.

Barndomssociologi, intersektionalitet, barnkultur, 7,5 hp, A.

Barnkultur II, 30 hp, A-D.

Barnkultur i samtid, 15 hp, 50%, delvis nätbaserad, A-D.

Barnkulturens transmedialitet, 7,5 hp, B.

Fritidshemmets pedagogik, 15 hp, 50%, ges på engelska.

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, 16 hp, 50%, delvis nätbaserad, A-D.

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, 12 hp, A-B, ges på engelska.

Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande och lärande, 6 hp, B-C, ges på engelska.

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, 12 hp, C-D, ges på engelska.

Lära i och om fritidshem, 15 hp, 50%, delvis nätbaserad, B-C.

Sociala relationer i skolan, 7,5 hp, 50%, delvis nätbaserad, A-B.

Fristående kurser på avancerad nivå

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D.

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem (UB457F), 7,5 hp, 25 %, dagtid, distans, A-D.

Barn, unga och migration, 7,5 hp, 50%, C-D.

Lek, äventyr och rörelse, 7,5 hp, 25%, kväll, B-C.

Politisk styrning och ledarskap i förskolan, 7,5 hp, 50%, distans, A-B.

Våld i barns och ungas vardagsliv, 7,5 hp, 50%, C-D.

När på terminen startar utbildningen?

Se datum för terminen och de fyra terminsdelarna.

Webbaserad undervisning under vårterminen 2021

Alla utbildningar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen kommer ha helt webbaserad undervisning under första delen av vårterminen (period A och B) samt även för den senare delen av terminen (period C och D).

Läs mer om anpassningar av undervisningen på BUV-institutionen på grund av coronaviruset.