Kvinnlig student sitter och skriver på en laptop i studiemiljö. Fotograf Niklas Björling.

Hur du gör en sen anmälan

Du gör en sen anmälan på samma sätt som vid ordinarie ansökningsperiod via www.antagning.se

De sena anmälningarna rangordnas efter den dag anmälan kom in. Det kan därför dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.
Läs mer om sen anmälan.

Utbildningar som kommer öppna för sen anmälan

Inför den 13 december kommer de utbildingar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som öppnar för sen anmäla att presenteras här.

När på terminen startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Terminen är uppdelad i fyra perioder A-D, de olika perioderna startar följande datum vårterminen 2020 (2020-01-20 – 2020-06-07):

  • Terminsdel A: Måndag 20/1
  • Terminsdel B: Torsdag 20/2
  • Terminsdel C: Måndag 23/3
  • Terminsdel D: Måndag 4/5

Hitta schemat på kurshemsidan

På din kurshemsida hittar du schema, kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista samt kontaktpersoner för kursen. Alla kurser vid institutionen har en egen kurshemsida.