Kvinnlig student sitter och skriver på en laptop i studiemiljö. Fotograf Niklas Björling.

Hur du gör en sen anmälan

Du gör en sen anmälan på samma sätt som vid ordinarie ansökningsperiod via www.antagning.se

De sena anmälningarna rangordnas efter den dag anmälan kom in. Det kan därför dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.
Läs mer om sen anmälan.

Utbildningar öppna för sen anmälan

Nedan hittar du våra program och kurser som öppnar för sen anmälan den 13 december. Vid varje utbildning står sista anmälningsdag angiven. Anmälan kan dock komma att stänga tidigare om det finns tillräckligt många anmälda. Anmäl dig därför så fort som möjligt när anmälan öppnar för att öka dina chanser att få en plats.

Fristående kurser på grundnivå

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp, 50%, C-D.
Sista anmälningsdag 16/3.
Barnkulturens transmedialitet, 7,5 hp, B. Sista anmälningsdag 12/2.
Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 hp. Sista anmälningsdag 4/3.
Early Childhood Education: Focusing Mathematics and Technology, 12 hp.
Sista anmälningsdag 1/4.

Fristående kurser på avancerad nivå

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D. Sista anmälningsdag 12/2.
Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D. Sista anmälningsdag 7/2.
Barn, unga och migration, 7,5 hp, 50%, C-D. Sista anmälningsdag 16/3.
Barnets bästa i barnkulturen, 7,5 hp, 50%, C-D. Sista anmälningsdag 16/3.

När på terminen startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Terminen är uppdelad i fyra perioder A-D. De olika perioderna startar följande datum vårterminen 2020 (2020-01-20 – 2020-06-07):

  • Terminsdel A: Måndag 20/1
  • Terminsdel B: Torsdag 20/2
  • Terminsdel C: Måndag 23/3
  • Terminsdel D: Måndag 4/5

Hitta schemat på kurshemsidan

På din kurshemsida hittar du schema, kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista samt kontaktpersoner för kursen. Alla kurser vid institutionen har en egen kurshemsida.