Alla våra kurser och program våren 2020 vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Ansökningsperiod inför våren 2020

Från den 16 september till och med 15 oktober är det ansökningsperiod inför våren 2020.

Viktiga datum för ansökan inför våren 2020

Anmälan sker via www.antagning.se. För mer information om utbildningen, när den ges och vilka förkunskapskrav som gäller se respektive kurs- eller programlänk nedan.

Mer om anmälan och antagning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Våra utbildningar med start i vår

Lärarprogram

Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, 180 hp

Magister- och Masterprogram

Magisterprogram i barnkultur, 60 hp, 50%
Magisterprogram i barnkultur, 60 hp, 100%

Fristående kurser på grundnivå

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp, 50%, C-D
Barndomssociologi, intersektionalitet, barnkultur, 7,5 hp, A
Barnkultur II, 30 hp, A-D
Barnkulturens transmedialitet, 7,5 hp, B
Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 hp, B-C
Early Childhood Education: Focusing Mathematics and Technology, 12 hp, C-D
Early Childhood Education: Focusing Science and Education for Sustainability, 12 hp, A-B
Lek, äventyr och rörelse, 7,5 hp, 25%, dag/kväll, A-D
Schoolage Educare (Fritidshemmets pedagogik), 15 hp. Obs! kursen är inställd vt20.

Fristående kurser på avancerad nivå

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D
Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D
Barn, unga och migration, 7,5 hp, 50%, C-D
Barnets bästa i barnkulturen, 7,5 hp, 50%, C-D
Politisk styrning och ledarskap i förskolan, 7,5 hp, 50%, distans, A-B

När på terminen startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Terminen är uppdelad i två perioder och fyra terminsdelar: A-D, de olika perioderna och terminsdelarna startar följande datum:

Vårterminen (2020-01-20 – 2020-06-07)

Period 1:

  • Terminsdel A: Måndag 20/1
  • Terminsdel B: Torsdag 20/2

Period 2:

  • Terminsdel C: Måndag 23/3
  • Terminsdel D: Måndag 4/5

Hitta ditt schema på kurshemsidan

På din kurshemsida hittar du schema, kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista samt kontaktpersoner för kursen. Alla kurser vid institutionen har en egen kurshemsida.