Sen amälan till kurser och program våren 2019 på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Hur du gör en sen anmälan

En sen anmälan gör du via www.antagning.se

Anmälningarna rangordnas efter den dag anmälan kom in. När du gör en sen anmälan kan det därför dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.
Läs mer om sen anmälan

Utbildningar som öppnar för sen anmälan den 14 december

Lärarprogram

Förskollärarprogrammet, 210 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, 180 hp

Magister- och Masterprogram

Magisterprogram i barnkultur, 60 hp

Fristående kurser på grundnivå

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp, 50%, C-D
Barndomssociologi, intersektionalitet, barnkultur, 7,5 hp, A
Barnkultur II, 30 hp, A-D
Barnkulturens transmedialitet, 7,5 hp, B
Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 hp, B-C
Early Childhood Education: Focusing Mathematics and Technology, 12 hp, C-D
Early Childhood Education: Focusing Science and Education for Sustainability, 12 hp, A-B
Lek, äventyr och rörelse, 7,5 hp, 25%, dag/kväll, B-C
Schoolage Educare (Fritidshemmets pedagogik), 15 hp, 50%, A-D

Fristående kurser på avancerad nivå

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D
Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem, 7,5 hp, 25 %, A-D
Barn, unga och migration, 7,5 hp, 50%, C-D

När på terminen startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Terminen är uppdelad i fyra perioder A-D, de olika perioderna startar följande datum:

  • Terminsdel A: Måndag 21/1
  • Terminsdel B: Torsdag 21/2
  • Terminsdel C: Tisdag 26/3
  • Terminsdel D: Måndag 6/5

Hitta schemat på kurshemsidan

På din kurshemsida hittar du schema, kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista samt kontaktpersoner för kursen. Alla kurser vid institutionen har en egen kurshemsida.