Sen amälan till kurser och program våren 2019 på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Hur du gör en sen anmälan

En sen anmälan gör du via www.antagning.se

Anmälningarna rangordnas efter den dag anmälan kom in. När du gör en sen anmälan kan det därför dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.
Läs mer om sen anmälan

Utbildningar öppna för sen anmälan

Observera att kurserna kan komma att stänga anmälan tidigare än angiven sista anmälningsdag om de blivit tillräckligt många anmälda reserver. 

Fristående kurser på grundnivå

Early Childhood Education: Focusing Mathematics and Technology, 12 hp, C-D,
sista anmälningsdag 2 april.

När på terminen startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Terminen är uppdelad i fyra perioder A-D, de olika perioderna startar följande datum:

  • Terminsdel A: Måndag 21/1
  • Terminsdel B: Torsdag 21/2
  • Terminsdel C: Tisdag 26/3
  • Terminsdel D: Måndag 6/5

Hitta schemat på kurshemsidan

På din kurshemsida hittar du schema, kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista samt kontaktpersoner för kursen. Alla kurser vid institutionen har en egen kurshemsida.