VFU-handledarkurser öppna för sen anmälan

En sen anmälan gör du som en vanlig anmälan via www.antagning.se

Anmälningarna rangordnas efter den dag anmälan kom in. Om du gör en sen anmälan kan det därför dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.
Mer information om anmälan och antagning