Studenter kring bord i Studenthuset
Foto: Viktor Gårdsäter

Ansökningsperiod inför våren 2019

Från den 17 september till och med 15 oktober är det ansökningsperiod inför våren 2019.

Läs mer om anmälan och antagning

Viktiga datum för ansökan inför våren 2019

Våra utbildningar med start i vår

Lärarprogram

Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, 180 hp

Magister- och Masterprogram

Magisterprogram i barnkultur, 60 hp

Fristående kurser på grundnivå

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp, 50%, C-D
Barndomssociologi, intersektionalitet, barnkultur, 7,5 hp, A
Barnkultur II, 30 hp, A-D
Barnkulturens transmedialitet, 7,5 hp, B
Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 hp, B-C
Early Childhood Education: Focusing Mathematics and Technology, 12 hp, C-D
Early Childhood Education: Focusing Science and Education for Sustainability, 12 hp, A-B
Lek, äventyr och rörelse, 7,5 hp, 25%, dag/kväll, B-C
Schoolage Educare (Fritidshemmets pedagogik), 15 hp, 50%, A-D

Fristående kurser på avancerad nivå

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D
Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem, 7,5 hp, 25 %, A-D
Barn, unga och migration, 7,5 hp, 50%, C-D

Sen anmälan till hösten 2018

Sen anmälan till flera av höstens kurser är fortfarande öppen.
Mer om sen anmälan till hösten 2018

När på terminen startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Terminen är uppdelad i fyra perioder A-D, de olika perioderna startar följande datum:

  • Terminsdel A: Måndag 21/1
  • Terminsdel B: Torsdag 21/2
  • Terminsdel C: Tisdag 26/3
  • Terminsdel D: Måndag 6/5

Hitta ditt schema på kurshemsidan

På din kurshemsida hittar du schema, kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista samt kontaktpersoner för kursen. Alla kurser vid institutionen har en egen kurshemsida.