UB308F Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande
UB309F Förskoledidaktik med inriktning mot matematik
UB310F Barn, kultur, globalisering (grundnivå)
UB403F Barn, kultur, globalisering (avancerad nivå)