Studenter sitter och pratar i grupp. Foto: Niklas Björling/SU.

Ansökningsperiod inför hösten 2021

Webbanmälan är öppen från den 15 mars till och med den 15 april.
Viktiga datum för ansökan till hösten 2021

Mer om anmälan och antagning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Anmälan sker via www.antagning.se. För mer information om utbildningen, när den ges och vilka förkunskapskrav som gäller se respektive kurs- eller programlänk nedan.

Sen anmälan

Från och med den 16 juli kan du göra en sen anmälan till kurser och program som har lediga platser efter att ordinarie sökomgång avslutats.

Läs mer om hur sen anmälan fungerar

Lärarprogram

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild & form, 180 hp

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott & hälsa, 180 hp

Grundlärarprogrammet inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, 180 hp

Masterprogram

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap 120 hp

Masterprogram i förskoledidaktik 120 hp

Fristående kurser på grundnivå

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer 7,5 hp, 50%, C-D.

Barndom, barnsyn, barnkultur, 7,5 hp, A-B.

Barnkultur I, 30 hp, A-D.

Barnkultur III, 30 hp, A-D.

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, 16 hp, 50%, distans, A-D.

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, 12 hp, A-B. Ges på engelska.

Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande, 6 hp, B-C. Ges på engelska.

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, 12 hp, C-D. Ges på engelska.

Fritidshemmets pedagogik, 15 hp, 50%, A-D. Ges på engelska.

Kultur för barn, 7,5 hp, distans, B.

Kultur i barns vardagsliv, 7,5 hp, distans, C.

Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola, 7,5 hp, 25%, A-D.

Lära i och om fritidshem, 15 hp , 50%, dagtid, A-D.

Sociala relationer i skolan, 7,5 hp, 50%, distans, A-B. 

Fristående kurser på avancerad nivå

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D.

Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp, B.

Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan, 7,5 hp, distans, A.

Kulturella perspektiv på förskolan, 7,5 hp, distans, B.

När på terminen startar utbildningen?

Se datum för terminen och de fyra terminsdelarna.