Tre studenter sitter och tittar i en mobil. Foto: Victor Gårdsäter.

Hur du gör en sen anmälan

Du gör en sen anmälan på samma sätt som vid ordinarie ansökningsperiod via www.antagning.se

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas din anmälan efter det datum du anmälde dig. Sena anmälningar handläggs löpande och det kan dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.
Läs mer om sen anmälan.

Utbildningar som öppnar för sen anmälan

Nedan hittar du våra kurser och program som öppnar för anmälan från och med den 15 juli.

Lärarprogram

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, 180 hp

Magister- och Masterprogram

Magisterprogram i barnkultur, 60 hp, 100%
Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap, 120 hp
Masterprogram i förskoledidaktik, 120 hp

Fristående kurser på grundnivå

Barndom, barnsyn, barnkultur, 7,5 hp
Barnkultur I, 30 hp, A-D
Barnkultur III, 30 hp, A-D
Barnkultur i samtid, 15 hp, 50%, distans, A-D
Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, 12 hp, ges på engelska, C-D
Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, 12 hp, ges på engelska, A-B
Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande, 6 hp, ges på engelska, period B-C. 
Kultur för barn, 7,5 hp, B
Kultur i barns vardagsliv, 7,5 hp, C
Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola, 7,5 hp, 25%
Lära i och om fritidshem, 15 hp, 50%, dagtid, A-D.

Fristående kurser på avancerad nivå

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D
Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp, B
Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan, 7,5 hp, distans
Kulturella perspektiv på förskolan, 7,5 hp, distans

När på terminen startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Höstterminen 2020 (2020-08-31 - 2021-01-17)
Period 1

  • Terminsdel A: Måndag 31/8
  • Terminsdel B: Torsdag 1/10

Period 2

  • Terminsdel C: Tisdag 3/11
  • Terminsdel D: Torsdag 3/12