Tre studenter sitter och tittar i en mobil. Foto: Victor Gårdsäter.

Hur du gör en sen anmälan

Du gör en sen anmälan på samma sätt som vid ordinarie ansökningsperiod via www.antagning.se

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas din anmälan efter det datum du anmälde dig. Sena anmälningar handläggs löpande och det kan dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.
Läs mer om sen anmälan.

Utbildningar som är öppna för sen anmälan

Nedan hittar du våra kurser och program som är öppna för anmälan från och med den 15 juli.

Fristående kurser på grundnivå

Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, 12 hp, ges på engelska, C-D. Sista anmälningsdag 8/11.

Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande, 6 hp, ges på engelska, period B-C. Sista anmälningsdag 11/10.

Kultur för barn, 7,5 hp, B. Sista anmälningsdag 28/9.

Kultur i barns vardagsliv, 7,5 hp, C. Sista anmälningsdag 28/10.

Fristående kurser på avancerad nivå

Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp, B. Sista anmälningsdag 28/9.

Kulturella perspektiv på förskolan, 7,5 hp, distans. Sista anmälningsdag 28/9.

När på terminen startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Höstterminen 2020 (2020-08-31 - 2021-01-17)
Period 1

  • Terminsdel A: Måndag 31/8
  • Terminsdel B: Torsdag 1/10

Period 2

  • Terminsdel C: Tisdag 3/11
  • Terminsdel D: Torsdag 3/12