Studenter under föreläsning med lärare som ger en uppgift till en student. Fotograf Niklas Björling

Ansökningsperiod inför hösten 2020

Webbanmälan är öppen från den 16 mars till och med den 15 april.
Viktiga datum för ansökan till hösten 2020

Mer om anmälan och antagning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Anmälan sker via www.antagning.se. För mer information om utbildningen, när den ges och vilka förkunskapskrav som gäller se respektive kurs- eller programlänk nedan.

Sen anmälan

Från och med den 15 juli kan du söka kurser och utbildningar genom sen anmälan. Se information om vilka som är tillgängliga för sen anmälan till hösten 2020:

Sen anmälan till höstterminen 2020

Lärarprogram

Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång i drott och hälsa, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, 180 hp

Magister- och Masterprogram

Magisterprogram i barnkultur, 60 hp, 100%
Magisterprogram i barnkultur, 60 hp, 50%

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap, 120 hp
Masterprogram i förskoledidaktik, 120 hp

Fristående kurser på grundnivå

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp, 50%, C-D
Barndom, barnsyn, barnkultur, 7,5 hp
Barnkultur I, 30 hp, A-D
Barnkultur III, 30 hp, A-D
Barnkultur i samtid, 15 hp, 50%, distans, A-D
Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 hp, B-C
Early Childhood Education: Focusing Mathematics and Technology, 12 hp, C-D
Early Childhood Education: Focusing Science and Education for Sustainability, 12 hp, A-B
Kultur för barn, 7,5 hp, B
Kultur i barns vardagsliv, 7,5 hp, C
Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola, 7,5 hp, 25%
Lära i och om fritidshem, 15 hp, 50%, dagtid, A-D.
Schoolage Educare (Fritidshemmets pedagogik), 15 hp, 50%. Obs! Kursen är inställd.

Fristående kurser på avancerad nivå

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D
Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp, B
Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan, 7,5 hp, distans
Kulturella perspektiv på förskolan, 7,5 hp, distans

När på terminen startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Terminen är uppdelad i fyra terminsdelar A-D, de startar följande datum höstterminen 2020 (2020-08-31 – 2021-01-17):

  • Terminsdel A: Måndag 31/8
  • Terminsdel B: Torsdag 1/10
  • Terminsdel C: Tisdag 3/11
  • Terminsdel D: Torsdag 3/12

Hitta ditt schema på kurshemsidan

På din kurshemsida hittar du schema, kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista samt kontaktpersoner för kursen. Alla kurser vid institutionen har en egen kurshemsida.