Alla kurser och program vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen HT19. Foto Viktor Gårdsäter

Ansökningsperiod inför hösten 2019

Från den 15 mars till och med 15 april är webbanmälan öppen inför HT 2019.

Mer om anmälan och antagning

Viktiga datum för ansökan till hösten 2019

Anmälan sker via www.antagning.se. För mer information om utbildningen, när den ges och vilka förkunskapskrav som gäller se respektive kurs- eller programlänk nedan.

Lärarprogram

Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång i drott och hälsa, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, 180 hp

Magister- och Masterprogram

Magisterprogram i barnkultur, 60 hp, 100%
Magisterprogram i barnkultur, 60 hp, 50%

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap, 120 hp
Masterprogram i förskoledidaktik, 120 hp

Fristående kurser på grundnivå

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp, 50%, C-D
Barndom, barnsyn, barnkultur, 7,5 hp
Barnkultur I, 30 hp, A-D
Barnkultur III, 30 hp, A-D
Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 hp, B-C
Early Childhood Education: Focusing Mathematics and Technology, 12 hp, C-D
Early Childhood Education: Focusing Science and Education for Sustainability, 12 hp, A-B
Kultur för barn, 7,5 hp, B
Kultur i barns vardagsliv, 7,5 hp, C
Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola, 7,5 hp, 25%
Schoolage Educare (Fritidshemmets pedagogik), 15 hp, 50%, A-D

Fristående kurser på avancerad nivå

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D
Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp, B
Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan, 7,5 hp, distans
Kulturella perspektiv på förskolan, 7,5 hp, distans

När på terminen startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Terminen är uppdelad i fyra perioder A-D, de olika perioderna startar följande datum höstterminen 2019 (2019-09-02 – 2020-01-19):

  • Terminsdel A: Måndag 2/9
  • Terminsdel B: Torsdag 3/10
  • Terminsdel C: Måndag 4/11
  • Terminsdel D: Torsdag 5/12

Hitta ditt schema på kurshemsidan

På din kurshemsida hittar du schema, kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista samt kontaktpersoner för kursen. Alla kurser vid institutionen har en egen kurshemsida.