Tre studenter i samtal kring pekplatta. Foto: Niklas Björling

Hur du gör en sen anmälan

Du gör en sen anmälan på samma sätt som vid ordinarie ansökningsperiod via www.antagning.se

De sena anmälningarna rangordnas efter den dag anmälan kom in. Det kan därför dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.
Läs mer om sen anmälan

Utbildningar öppna för sen anmälan

Fristående kurser på grundnivå

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp, 50%, C-D
Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 hp, B-C
Kultur för barn, 7,5 hp, B
Kultur i barns vardagsliv, 7,5 hp, C

Fristående kurser på avancerad nivå

Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp, B
Kulturella perspektiv på förskolan, 7,5 hp, distans, (anmälan öppen till och med 26/9).

När på terminen startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Terminen är uppdelad i fyra perioder A-D, de olika perioderna startar följande datum höstterminen 2019 (2019-09-02 – 2020-01-19):

  • Terminsdel A: Måndag 2/9
  • Terminsdel B: Torsdag 3/10
  • Terminsdel C: Måndag 4/11
  • Terminsdel D: Torsdag 5/12

Hitta schemat på kurshemsidan

På din kurshemsida hittar du schema, kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista samt kontaktpersoner för kursen. Alla kurser vid institutionen har en egen kurshemsida.