Tre studenter i samtal kring pekplatta. Foto: Niklas Björling

Hur du gör en sen anmälan

Du gör en sen anmälan på samma sätt som vid ordinarie ansökningsperiod via www.antagning.se

De sena anmälningarna rangordnas efter den dag anmälan kom in. Det kan därför dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.
Läs mer om sen anmälan

Utbildningar som öppnar för sen anmälan den 15 juli

Lärarprogram

Förskollärarprogrammet, 210 hp, (anmälan öppen till och med 19/8).

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form, 180 hp, (anmälan öppen till och med 19/8).

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, 180 hp,
(anmälan öppen till och med 19/8).

Magister- och Masterprogram

Magisterprogram i barnkultur, 60 hp, 100%
Magisterprogram i barnkultur, 60 hp, 50%

Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap, 120 hp, (anmälan öppen till och med 19/8).
Masterprogram i förskoledidaktik, 120 hp (anmälan öppen till och med 19/8).

Fristående kurser på grundnivå

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp, 50%, C-D
Barndom, barnsyn, barnkultur, 7,5 hp
Barnkultur I, 30 hp, A-D, (anmälan öppen till och med 26/8).
Barnkultur III, 30 hp, A-D
Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 hp, B-C
Kultur för barn, 7,5 hp, B
Kultur i barns vardagsliv, 7,5 hp, C
Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola, 7,5 hp, 25%
Schoolage Educare (Fritidshemmets pedagogik), 15 hp, 50%, A-D

Fristående kurser på avancerad nivå

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D
Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp, B
Kritisk diskursanalys och debatter om förskolan, 7,5 hp, distans
Kulturella perspektiv på förskolan, 7,5 hp, distans, (anmälan öppen till och med 26/9).

När på terminen startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Terminen är uppdelad i fyra perioder A-D, de olika perioderna startar följande datum höstterminen 2019 (2019-09-02 – 2020-01-19):

  • Terminsdel A: Måndag 2/9
  • Terminsdel B: Torsdag 3/10
  • Terminsdel C: Måndag 4/11
  • Terminsdel D: Torsdag 5/12

Hitta schemat på kurshemsidan

På din kurshemsida hittar du schema, kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista samt kontaktpersoner för kursen. Alla kurser vid institutionen har en egen kurshemsida.