Sen anmälan hösten 2018
Foto: Viktor Gårdsäter

 

Fristående kurser på grundnivå

Hur du gör en sen anmälan

En sen anmälan gör du via www.antagning.se.

Om utbildningarna fylls upp med tillräckligt många reserver kan de stängas tidigare än angivet datum.

Anmälningarna rangordnas efter den dag anmälan kom in. Om du gör en sen anmälan kan det därför dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.
Läs mer om sen anmälan