Studenter i Studenthuset
Foto: Viktor Gårdsäter

Våra utbildningar som ges hösten 2018

Lärarprogram

Förskollärarprogrammet, 210 hp
Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa, 180 hp
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, 180 hp
Vidareutbildning av förskollärare, VAL, 30 hp, 50%

Magister- och Masterprogram

Magisterprogram i barnkultur, 60 hp
Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap, 120 hp
Masterprogram i förskoledidaktik, 120 hp, distans

Fristående kurser på grundnivå

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer, 7,5 hp, 50%, C-D
Barndom, barnsyn, barnkultur, 7,5 hp, A
Barnkultur I, 30 hp, A-D
Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 hp, B-C
Early Childhood Education: Focusing Mathematics and Technology, 12 hp, C-D
Early Childhood Education: Focusing Science and Education for Sustainability, 12 hp, A-B
Kultur för barn, 7,5 hp, B
Kultur i barns vardagsliv, 7,5 hp, C
Barnkultur III, 30 hp
Ledarskap och gruppdynamik för personal på fritidshem och i skola, 7,5 hp, 25%
Schoolage Educare, 15 hp, 50%, A-D

Fristående kurser på avancerad nivå

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp, 25 %, dag/kväll, A-D
Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem, 7,5 hp, 25 %, A-D
Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp, B
Fördjupning inom fritidspedagogik, 15 hp, kursen är inställd HT18.

När på terminen startar utbildningen?

Alla utbildningar startar i någon av terminens perioder.

Terminen är uppdelad i fyra perioder A-D, de olika perioderna startar följande datum:

  • Terminsdel A: Måndag 3/9
  • Terminsdel B: Torsdag 4/10
  • Terminsdel C: Måndag 5/11
  • Terminsdel D: Torsdag 6/12

Hitta ditt schema på kurshemsidan

På din kurshemsida hittar du schema, kursbeskrivning, kursplan, litteraturlista samt kontaktpersoner för kursen. Alla kurser vid institutionen har en egen kurshemsida.